güncelleme: yayınlama:

“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)”na göre BİLGİ A grubu üniversiteler arasında

“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)”na göre BİLGİ A grubu üniversiteler arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA)” 2019 yılı sonuçlarına göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi “yüksek memnuniyet” ifade eden “A grubu”nda yer aldı.

123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35.000’in üzerinde öğrenciden veri toplayarak gerçekleştirilen araştırmada öğrenciler, üniversitelerini pek çok kriter açısından değerlendiriyor. Genel değerlendirmenin yanı sıra, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” unsurlarında BİLGİ, A+ memnuniyet seviyesinde değerlendirilmiştir.