güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Müzik Bölümü’nden Fulya Uçanok’un eseri Ai-Maako Uluslararası Elektroakustik Müzik Festivali’ne seçildi.

BİLGİ Müzik Bölümü’nden Fulya Uçanok’un eseri Ai-Maako Uluslararası Elektroakustik Müzik Festivali’ne seçildi.

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Fulya Uçanok’un elektroakustik eseri “Assembly”, Şili’de düzenlenen Ai-Maako Uluslararası Elektroakustik Müzik Festivali’nde seslendirilmek üzere, doksan başvuru arasından seçildi.  

Canlı performans ile sabit medya elektroakustik müziklerinin yanı sıra multi-medya ve enstalasyon alanlarına dair çeşitli elektroakustik yaklaşımları kapsayan festival 10-20 Ekim 2019 tarihlerinde konserler, yerleştirmeler sunuyor.


Fulya Uçanok:
Fulya Uçanok, İstanbul temelli elektroakustik müzisyen, piyanist ve doğaçlamacıdır.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda klasik piyano çalışmış, yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’nde yine piyano üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını verdikten sonra Endonezya/Bali’ye Endonezya hükümet bursu olan Darmasiswa ile gamelan çalışmaya gitmiştir. Burada bir buçuk yıl kalarak “Gender Wayang” gamelan geleneğini çalışmıştır. Akabinde elektroakustik kompozisyon ve performans alanında çalışmak üzere İTÜ MİAM’ın Sessel Sanatlar Bölümü’nde doktora çalışmalarına başlamıştır.

Besteci/icracılardan oluşan, özgür doğaçlama, “komprovizasyon” ve disiplinlerarası çalışmalar yürüten “Klank.ist” grubunun üyesidir.

Güncel ilgi alanları arasında, elektroakustik müzik estetiğinde, kompozisyon ve performans alanlarında çoğulculuk, müziği popülerleştirmeden ulaşılabilir kılma yöntemleri, “arada olma” mekanizmaları ile karşılıklı güç dinamiklerini devre dışı bırakmaya dair yöntemleri araştırmak vardır.

Uçanok, İTÜ MİAM’da Sessel Sanatlar Bölümü’nde doktora yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Görseller