BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Danışma Kurulu 23 Aralık 2019 tarihinde toplandı. İlgili paydaşların bir araya geldiği toplantıda, sektörün gereklilikleri ve biyomühendislerden beklentiler tartışıldı. 

Görseller