BİLGİ, Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan MATILDE araştırma projesinin yürütücüleri arasında

güncelleme: yayınlama:

Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitüsü (EURAC) tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği’nin UFUK 2020 programınca fonlanan MATILDE (Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi) araştırma projesinin Türkiye ayağını İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata Destek Derneği üstleniyor. MATILDE araştırma projesi kapsamında 10 Avrupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık bölgelerdeki kalkınma süreçlerine katkısı incelenecek.

Şubat 2020’de başlayarak 3 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, Avrupa’da 13 bölgede göçün kırsal ve dağlık alanlardaki yerel etkilerini inceleyen vaka çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasalarına katılımı, sağlık, hareketlilik ve eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını kapsayacak. Proje, kentsel bölgelerin dışında kalan yerel kamusal alanlara yoğunlaşarak göçe dair yanlış algıların ele alınması, göç ve göçmen karşıtı egemen tutumun dönüştürülmesi ve vatandaşların göçle ilgili tartışmalara daha bilinçli bir şekilde katılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Projenin Türkiye ayağı İstanbul’un Silivri, Çatalca gibi tarımsal üretimin yapıldığı ilçelerinde yürütülecek. Bu ilçelerde göçün tarihsel süreçteki toplumsal, iktisadi ve kültürel etkileri incelenecek. Ayrıca hukuki düzenlemelerin bu bölgelerde yaşayan göçmenlerin çalışma yaşamlarını nasıl etkilediği araştırılacak. Bu süreçte, İstanbul Bilgi Üniversitesi, projenin Türkiye ayağındaki diğer ortağı olan Hayata Destek Derneği ile birlikte çalışacak.