Öğretim üyemiz Yuk Yin Ng’nin araştırma projesine BİLGİ BAP desteği

güncelleme: yayınlama:

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, Bölümümüz Öğretim Üyesi Dr. Yuk Yin Ng’nin “Primer Immün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu” başlıklı araştırma projesinin BİLGİ BAP Fonu’yla desteklenmesine karar verildi.