Hakkında

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Türkiye’nin dijital oyun tasarımı alanında kurulan ilk dört yıllık lisans programını yürütmektedir. Dijital oyunlara ifade gücü olan medya kanalları olarak odaklanan Bölüm, rekabetçi bir endüstri içinde yaratıcı düşünceyi teknik ve organizasyonel beceriyle harmanlayabilecek oyun tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Geçtiğimiz 30 yıl içinde global anlamda başat yaratıcı endüstrilerden birine dönüşmüş olan dijital oyun sektörü, son 10 yılda dijital dağıtım ağları sayesinde gerçek anlamda sınır tanımayan bir nitelik kazanmıştır. Devamlı dönüşüm halinde olan sektör gerek teknoloji gerekse de tasarım anlamında devamlı kendini yenilemektedir. Bu durumun sonucunda ortaya çıkmış olan yüksek rekabet ortamında Türkiye oyun endüstrisinin yaratıcı ve yenilikçi oyun fikir ve uygulamaları ile küresel başarı kazanacağı görüşüyle hareket eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, Türkiye ve dünya oyun endüstrisine eğitimli yaratıcı işgücü sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün en önemli özelliği ve avantajı, oyun tasarımını tasarımcının oyun dilini kullanarak fikir ve duyguları oyunculara deneyim yoluyla aktardığı interaktif bir iletişim süreci olarak ele almasıdır. Bu bağlamda öğrenciler oyun tasarımı alanında yenilikçi fikirler geliştirmeleri ve deneysel çalışmalarda bulunmaları yönünde teşvik edilmektedir. Bölüm, özellikle görsel iletişim tasarımı ve bilgisayar bilimleri alanlarıyla yakın ilişkili ancak onlardan bağımsız bir eğitim alanı olarak konumlandırılmakta ve bu alanlarla disiplinlerarası çalışmalara yüksek önem vermektedir.

Oyun geliştirme sürecine tasarım odaklı yaklaşan Bölüm, özellikle matematiksel düşünceyi yaratıcılıkla harmanlayabilen öğrencilere hitap etmektedir. Tasarım düşüncesinin ve metotlarının kavranmasıyla, dijital teknolojinin sunduğu olanakların belirli amaçlar doğrultusunda kullanılabilmesi öğrenim hayatları boyunca öğrencilerden beklenen başlıca yeterlilikler arasındadır. Öğrenciler ayrıca oyuncu deneyimi odaklı düşünebilmeli, tasarladıkları oyun sistemlerinin oyuncularda yaratacağı duygusal tepkileri öngörebilmelidir. Bu bağlamda öğrencilerin psikoloji, sosyoloji, istatistik, sanat ve dijital kültür gibi alanlara da ilgi duyması beklenmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü tasarım, teknik becerileri ve empatiyi oyun üretim sürecinde harmanlayan yaratıcı bireyleri aramaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrenciler için kazanacakları kuramsal bilgileri uygulamaya dökebilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Öğrenciler kendilerine sunulan zorunlu dersler yanında ilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir dizi seçmeli ders de alabilirler. Bu prensipler ışığında zorunlu derslerin başında farklı türde oyunlara odaklanan oyun tasarım stüdyosu dersleri gelmektedir. Stüdyo derslerinde birinci yıl öğrencileri analog oyunlar, ikinci yıl öğrencileri 2B dijital oyunlar, üçüncü yıl öğrencileri 3B dijital oyunlar ve dördüncü yıl öğrencileri ise önceki birikimleri ve hocalarının değerlendirmeleri doğrultusunda kendi seçecekleri bir türde piyasaya sürülebilecek standartlarda özgün bir oyun geliştireceklerdir. Stüdyo dersleri oyun programlama ve oyunların görsel işitsel unsurları konulu derslerle desteklenmektedir. Diğer dersleri ise oyun kültürü, oyunların eğitimde ve sosyal amaçlarla kullanımı, oyun yazarlığı, oyuncu psikolojisi, oyun sektörü ve oyun stüdyolarının yönetimi gibi konulardaki dersler oluşturmaktadır. Öğrenciler ayrıca kendi programlarından ve diğer programlardan seçmeli dersler de alabilmektedirler. Dijital Oyun Tasarımı Bölümü seçmeli dersleri öğrencilere oyun olgusuna dair anlayışlarını ve oyun tasarımının farklı yönlerine dair becerilerini derinleştirme olanağı sunmaktadır. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda, örneğin Görsel İletişim Tasarımı, Sinema-Televizyon, Müzik ve Mühendislik gibi programlar da dahil olmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm programları tarafından sunulan seçmeli dersleri de alabilmektedir.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün ilgili dersleri dijital oyun geliştirme laboratuvarı Blue Stüdyo’da yapılmakta; buna ek olarak öğrencilere oyun prototipleme laboratuvarı Play Space’de kişisel projeleri üzerinde çalışma imkanı sunulmaktadır. Bu laboratuvarlar çağdaş oyun geliştirme yazılımları kurulu gelişmiş bilgisayarlar, VR sistemleri, 3D yazıcı ve oyun konsolları yanında eğitim amaçlı dijital ve analog oyun koleksiyonları ve oyun tasarım kitleri ile de donatılmıştır.

Bölüm mezunları Türkiye ve dünya dijital oyun sektöründe alanlarda uzman bireylerin oluşturduğu oyun geliştirme ekipleri içinde yaratıcı ve yönetici pozisyonlarda kariyerlerini çizebileceklerdir. Mezunlar ayrıca oyunsu içerik ve hizmetlerin üretildiği ve sunulduğu eğitim, medya, yazılım, reklam, pazarlama ve eğlence sektörlerinde de* çalışma imkanına sahiptirler.