Yeni Medya ve İletişim

program hakkında

BİLGİ’nin itici güçlerinden biri olan Yeni Medya ve İletişim Programı, 2000’li yıllarla birlikte giderek çeşitlenen ve yaygınlaşan farklı medya alanlarında çalışabilecek donanımlı kadrolar ve onları eğitecek akademisyenler yetiştirmek üzere tasarlamıştır. Program ilk kurulduğu günden itibaren, özellikle dijital medya ve internet teknolojisinin medya atmosferinde yaratacağı büyük sıçramaları görmüştür. Bu nedenle, özellikle internet teknolojilerini ve onun üzerine kurulu melez medya modellerini temel alan çok sayıda ders programımızda yer almaktadır. İnternet gazeteciliği, blogging, podcasting, online gaming gibi konularda bir yandan nitelikli bitirme tezleri yazılırken, diğer yandan da pratiğe dönük çalışmalar ve içerik üretimi için olanaklar sağlanmaktadır. Yeni Medya ve İletişim Programı olarak hedefimiz, başından beri öncelikle medya mesajlarını doğru okuyan, analiz eden ve günümüz fenomenleriyle medya içeriğini eleştirel gözle değerlendirebilen bireyler yetiştirmek olmuştur. Bu özelliklere sahip bireyler, daha sonra çalıştıkları kurum neresi olursa olsun o kurum için gerekli medya mesajlarının üretilmesi, doğru mecralardan, doğru zamanda, doğru kitleye aktarılmasında başarılı olacaklardır.