Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

program hakkında

Yirmi birinci yüzyılda dünya ekonomisini, küreselleşme sonucu uluslararası ürün, sermaye ve hatta hizmet piyasalarının entegrasyonu ve bunun oluşturduğu değişiklikler şekillendirmektedir. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi için de riskler ve fırsatlar oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda yakaladığı ivme ile bugün önemli bir dış ticaret hacmine ve yabancı yatırım seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’deki firmalar artık dış pazarlara daha fazla açılmakta; küresel markalar yaratarak, stratejik birleşmeler veya satın almalar gerçekleştirerek ve yabancı firmalar ile işbirliği yaparak gerçek anlamda çokuluslu firmalara dönüşmektedirler. Bu süreç, küresel rekabetin yarattığı risk ve fırsatları değerlendirebilecek, farklı kültürel yapılara uyum sağlayabilecek ve uluslararası pazarlama, finansman ve digger stratejik konularda karar verip uygulayabilecek, kısaca küreselleşen dünya koşullarında uluslararası kuruluşlarda yönetici pozisyonuna gelebilecek uzmanlara olan ihtiyacı artırmaktadır.