Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İngiltere’deki University of London’a bağlı London School of Economics and Political Science (LSE) ile koordineli olarak yürütülecek olan Yönetim ve Dijital İnovasyon Üstün Başarı Programı’nda okuyan öğrenciler, mezun olduklarında, dijital inovasyonun en ön saflarında yer alacaklar; dijital inovasyon ve sosyal medyanın çeşitli sektörlerde ve mesleklerde etkin kullanımının yönetiminde uzman bir konuma geleceklerdir.

Bu programın amacı;

  • Günümüz dijital çağında yönetim kademelerinde çalışacak elemanların ihtiyaç duyacağı becerilere sahip,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden faydalanarak çalıştıkları işyerlerinde inovasyon yapma ve performans geliştirmede öncü olabilecek,
  • Dijital teknolojilerin ve dijital altyapıların doğasını ve uygulama alanlarını bilgisayar bazlı bilgi sistemler ve sosyal medya aracılığı ile açıklayabilecek,
  • Dijital altyapıların ve bilgi sistemlerinin yapılarını ve mantığını anlayabilecek,
  • Dijital teknolojilerin kullanımıyla ortaya çıkacak inovasyon fırsatlarını yakalayabilecek,
  • Dijital teknoloji ve dijital altyapıların çağdaş işletmelerdeki önemini algılayabilecek,
  • Dijital teknolojilerin ve altyapıların piyasalara, işletmelere ve topluma etkilerini analiz edebilecek,
  • İnternetin, bilgi ağının ve sosyal medyanın gelişiminin, bu gelişimde kullanılan teknolojilerin analiz edilmesi yoluyla değerlendirebilecek,
  • Dijital ekonominin gelişimine katkıda bulunan teknolojik ve ticari inovasyonları analiz edebilecek,
  • İşletmelerin karşılaştıkları sorunları çözmede, dijital teknoloji, hizmetler ve altyapılardan, nasıl faydalanacağını analiz edebilecek

mezunlar yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olacak öğrencilerimiz, hem BİLGİ’den hem de yıl sonunda LSE tarafından yapılan sınavlarda da başarılı olmaları halinde, University of London’dan Yönetim ve Dijital İnovasyon Programı lisans diploması alma hakkını elde edeceklerdir.

** Program 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edecektir.