Dr. Öğr. Üyesi

Azer Kılıç

Hazırlanan yayınlar

Makine çevirisi

Üremeye yardımcı teknolojilerin regülasyonu

Aile politikası

Hakemli dergi makaleleri

Kılıç, A., Göçmen, İ. (2023), "Türkiye'de yumurta dondurma: Kadınlar nasıl karar veriyor?" Toplum ve Bilim, 163, 168-184. 

Kılıç, A. (2008), "Toplumsal cinsiyet gözüyle sosyal politika reformu," Toplum ve Hekim, 23, 5, 396-400.

Kitap bölümleri

Kılıç, A. (2024), "Egg-freezing technology at the intersection of social inequalities and institutional constraints." Başak Akkan vd. (ed.), Analysing overlapping inequalities in the welfare state: Strengths and challenges of intersectionality approaches. Springer (yayınlanacak).

Kılıç, A. (2018), "2000’li yıllarda Diyarbakır'da iş dünyası ve siyaset." Mehmet Ertan/Osman Savaşkan (ed.), Türkiye’nin büyük dönüşümü: Ayşe Buğra'ya armağan. Istanbul: İletişim, 125-147.

Kılıç, A. (2010), "Sosyal politika reformu çerçevesinde kadınlar ve vatandaşlık." Hülya Durudoğan vd. (ed.), Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmaları: eşitsizlikler, mücadeleler, kazanımlar. Istanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 337-347 (3 baskı).

Araştırma raporları

Kılıç, A. (2024), Yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri bağlamında çalısmanın gelecegi meselesi: Güncel deneyimleri ve gelecek tahayyülleri ile çevirmenler örnegi. TÜBİTAK, Ankara.

Yazıcı, B,, Yoltar, Ç., Kılıç, A. (2009), Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bir öneri: Mahalle kreşleri. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Istanbul.

Diğer yazılar

Kılıç, A. (2010), "Sosyal politikada kadının yeri," Feminist Politika, 6, 23.

Kılıç, A. (2008), "Toplumsal cinsiyet, yapabilirlik yaklaşımı ve sosyal politika," Amargi, 8, Spring, 33-35.

Söyleşi, haber vb.

Öztürk, K & Ö. Tümer (2009), "Kadınların sosyal hakları," BÜ’de Kadın Gündemi, 16 (Bahar), 23-29.