Prof. Dr.

Burak Özçetin

+90 212 311 7277

Santralistanbul / E4-108

1979'da Kuşadası’nda doğdu.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2006-2007 yıllarında Fulbright Bursu ile New School for Social Research Siyaset Bilimi Bölümü'nde (New York) misafir araştırmacı olarak bulundu. Sırasıyla ODTÜ, Akdeniz Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde çalışan Özçetin, 2018 Eylül'ünde Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü'ne katıldı.  

Özçetin çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. En son Muhafazakârlarda Televizyon İzleme Eğilimleri: Kimlik, Popüler Beğeni ve Sınırlar başlıklı TÜBİTAK (1001) projesinin yürütücülüğünü üstlendi. Şu sıralar Türkiye'de popülist siyasete, özellikle de popülizmin popüler kültürdeki tezahürlerine odaklanıyor ve konu hakkında bir kitap üzerinde çalışıyor. Özçetin’in kitle iletişim kuramlarını sistematik bir şekilde ele alan kitabı Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller  (2018) İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. 

Verdiği Dersler

İlgi Alanları

İletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, medya tüketimi, siyasal ve sosyal kuram, kültürel çalışmalar, siyasal iletişim ve Türkiye'de siyasal ve kültürel hayat