Prof. Dr.

Burak Özçetin

+90 212 311 7277

Santralistanbul / E4-114

Özçetin Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü öğretim üyesidir ve İletişim Fakültesi'nin Vekil Dekanı olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2006-2007 yıllarında Fulbright Bursu ile New School for Social Research Siyaset Bilimi Bölümü'nde (New York) misafir araştırmacı olarak bulundu. Sırasıyla ODTÜ, Akdeniz Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde çalışan Özçetin, 2018 Eylül'ünde Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü'ne katıldı.  

Özçetin çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. En son Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması: Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilere Dair Söylemler, Bilişsel Haritalar ve Göç Anlatıları  başlıklı TÜBİTAK (1001) projesini tamamladı. İletişim kuramları, siyasal iletişim, Osmanlı-Türk siyasal hayatı, kültürel incelemeler, siyasal ve sosyal kuram temel ilgi alanlarıdır. Özçetin’in kitle iletişim kuramlarını sistematik bir şekilde ele alan kitabı Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller 2018’de (5. Baskı 2022) İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Şu anda siyasal iletişim kuramları ve siyasal iletişimin Türkiye’deki seyrine dair bir kitap projesi üzerinde çalışıyor.

Son yayınları: 

  • “Şişedeki Mesaj: Adorno, demokrasi ve kapitalizm”, der. Can Cemgil, Ömer Turan, Kapitalizm ve Demokrasi, Metis Yayınları, 2023'te yayımlanacak.
  • "Football Fans, Social Movements and Contentious Politics: Cairo and Istanbul", The Political Football Stadium, der. A. Sonntag, B.Alpan, Palgrave, 2023'te yayımlanacak, Ömer Turan ile.
  • ““Les mutations du paysage audiovisuel”, Les écrans turcophones, der. K. Feigelson and M. Oztürk, Presses Universitaires du Septentrion, 2022.
  • “Britanya Kültürel İncelemeler Okulu”, der. Ö. Özer, Eleştirel İletişim Kuramları , Siyasal Kitabevi, 2021.
  • “Medyatikleşme ve Gösteri Çağında Siyasal İletişim: Yeni mecralar, yeni aktörler, yeni kurallar” der. İ. Özdemir and Ç. Y. Ünlü, Siyasal İletişim (Political Communication), Siyasal Kitabevi, 2021.
  • “Long Time Allies No More? How News Media in Turkey Covered the USA in 2019”, Global Perceptions of the United States: The Trump Effect, der. Y. Kamalipour, Rowman & Littlefield Publishers, 2021, B. Akdenizli ile.
  • “Türkiye’de Popülizm ve Medya: Bir Suç Ortaklığı”, Hakikat Sonrası: Siyaset, Felsefe, Medya, Uluslararası İlişkiler, der B. Özçelik, Nika, 2021.
  • “Populism and Media in Turkey: Partners in Crime”, Information Nightmare: Manipulation, Fake News and Posttruth Politics, der. T. E. Erbaysal-Filibeli, Peter Lang: Berg, 2020.
  • “Çok Partili Hayata Geçiş ve Antalya Basını”, Antalya Basın Tarihi: 1920-2013, der. H. Üstün, Antalya, 2020.
  • “Antalya Basın Tarihi: 1960-1980”, Antalya Basın Tarihi: 1920-2013, der. H. Üstün, Antalya, 2020.


 

Verdiği Dersler

İlgi Alanları

İletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, medya tüketimi, siyasal ve sosyal kuram, kültürel çalışmalar, siyasal iletişim ve Türkiye'de siyasal ve kültürel hayat