Prof. Dr.

Burak Özçetin

+90 212 311 7277

Santralistanbul / E4-114

Burak Özçetin İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıdır ve Medya Bölümü öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2006-2007 yıllarında Fulbright Bursu ile New School for Social Research Siyaset Bilimi Bölümü'nde (New York) misafir araştırmacı olarak bulundu. Sırasıyla ODTÜ, Akdeniz Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde çalışan Özçetin, 2018 Eylül'ünde Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü'ne katıldı.  

Özçetin çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. En son Türkiye'de Uluslararası Göçün Siyasal ve Sosyal Anlamlandırılması: Göçmen, Sığınmacı ve Mültecilere Dair Söylemler, Bilişsel Haritalar ve Göç Anlatıları  başlıklı TÜBİTAK (1001) projesini tamamladı. İletişim kuramları, siyasal iletişim, Osmanlı-Türk siyasal hayatı, kültürel incelemeler, siyasal ve sosyal kuram temel ilgi alanlarıdır. Özçetin’in kitle iletişim kuramlarını sistematik bir şekilde ele alan kitabı Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller 2018’de (5. Baskı 2022) İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Şu anda siyasal iletişim kuramları ve siyasal iletişimin Türkiye’deki seyrine dair bir kitap projesi üzerinde çalışıyor.

Son yayınları: 

 • “Mediatization and (Ab)use of History in the Age of Convergence”, der. T. Filibeli, Mapping (in)nocent lies in the digital information sphere: Causes and consequences,  Routledge, forthcoming, 2023.
 • “Sen Abdülhamit’i savundun!”: medyatikleşme, yakınsama ve tarihin kötüye kullanımları”, der. Y. İnceoğlu, Popülizm ve Medya, Ayrıntı Yayınları, forthcoming, 2023.
 • “Bireyin ve özerkliğin tasfiyesine bir ağıt: Adorno’nun düşüncesinde kapitalizm ve demokrasi ilişkisi”, eds. Can Cemgil, Ömer Turan, Kapitalizm ve Demokrasi, Metis Yayınları, forthcoming, 2023.
 • "Football Fans, Social Movements, and Contentious Politics: Cairo and Istanbul", The Political Football Stadium, der. A. Sonntag, B.Alpan, Palgrave, forthcoming, 2023, with Ömer Turan.
 • Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, 5th Imprint, İletişim Yayınları, 2022.
 • “Les mutations du paysage audiovisuel”, Les écrans turcophones, der. K. Feigelson and M. Oztürk, Presses Universitaires du Septentrion, 2022.
 • “Studying Islam and the (new)-media: Challenging essentialism and orientalism”, European Journal of Communication, 36(6), 2021.
 • “Britanya Kültürel İncelemeler Okulu”, der. Ö. Özer, Eleştirel İletişim Kuramları, Siyasal Kitabevi, 2021.
 • “Medyatikleşme ve Gösteri Çağında Siyasal İletişim: Yeni mecralar, yeni aktörler, yeni kurallar” der. İ. Özdemir and Ç. Y. Ünlü, Siyasal İletişim, Siyasal Kitabevi, 2021.
 • “Long Time Allies No More? How News Media in Turkey Covered the USA in 2019”, Global Perceptions of the United States: The Trump Effect, der. Y. Kamalipour, Rowman & Littlefield Publishers, 2021, B. Akdenizli ile.
 • “Populism and Media in Turkey: Partners in Crime”, Information Nightmare: Manipulation, Fake News and Posttruth Politics, der. T. E. Erbaysal-Filibeli, Peter Lang: Berg, 2020.
 • “‘The Show of the People’ Against the Cultural Elites: Populism, Media and Popular Culture in Turkey”, European Journal of Cultural Studies, Vol. 22(5-6) 942–957, 2019.
 • “Religion on Air: The Birth and Transformation of Religious Broadcasting in Turkey”, Middle East Journal of Culture and Communication, vol. 12, no. 2, September 2019.


Verdiği Dersler

İlgi Alanları

İletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, medya tüketimi, siyasal ve sosyal kuram, kültürel çalışmalar, siyasal iletişim ve Türkiye'de siyasal ve kültürel hayat