Doç. Dr.

Can Altay

+90 212 311 7712

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 201

Can Altay 'mekan'ı fiziksel çevrenin yanısıra sosyal, politik ve ekonomik etkenlerle üretilen karmaşık bir sistem olarak gören ve bu meseleyle ilgili çalışmalar yürüten bir sanatçıdır. Altay'ın çalışma alanı, böylesi karmaşık sistemlere içeriden nasıl müdahale edilebileceği, sıradan aktörlerin dönüştürücü yetenekleri ve gerek sanat gerek kent bağlamında kamusal mekanın şekillendirilmesi olarak özetlenebilir.
Casco, Utrecht (2011); The Showroom, Londra (2010); Kunstlerhaus Bethanien, Berlin (2008); Spike Island, Bristol (2007); Sala Rekalde, Bilbao (2006)’da kişisel sergiler gerçekleştirmiş olan Altay’ın yapıtları İstanbul, Havana, Busan, Gwangju ve Taipei Bienallerinde yer almış; Walker Art Center, PS1 MoMA, ZKM, Van Abbe Museum ve SALT gibi kurumlarda sergilenmiştir. Ayrıca Rotterdam Mimarlık Bienali (2009) ve Açık Şehir İstanbul (2010) sergilerinde küratör olarak görev almıştır.
Doktorasını (2004) Bilkent Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Enstitüsü'nde Toplu Konut Süreçlerinde Değer Sistemleri üzerine tamamlayan Altay, Lisans (1997) ve Yüksek Lisans (1999) eğitimini aynı üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlamıştır. Lund Üniversitesi ve Malmö Sanat Akademisi'nde Eleştirel Çalışmalar Lisansüstü (2004) programını tamamlamış olan Can Altay, Mimarlık Fakültesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevini ve bu bölümde Tasarım Stüdyosu; Tasarım ve Bağlam; Güncel Sanatta Nesne ve Mekan derslerini üstlenmektedir.