Dr. Öğr. Üyesi

Emrah Altınok

+90 212 311 7491

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 605

Emrah Altınok, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama eğitimi aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Araştırma alanları arasında kapitalizmin ekonomi politiği, hegemonya, planlama ve mimarlıkta tarih, teori ve eleştiri, eleştirel kent teorisi, politik ekoloji, konut politikaları, sosyal şehircilik ve ekososyal tasarım yer alıyor. Son birkaç yıldır post-kapitalizm, post-büyüme politikaları, dayanışma ekonomileri ve kooperatifler üzerine yazıyor ve düşünüyor. 

Altınok, bugüne dek Aalto, Cardiff, ETH Zurich ve San Diego Üniversitesi gibi çeşitli mimarlık ve planlama okullarıyla ortak projeler ve atölye çalışmaları yürüttü, çeşitli seminerler verdi. Eleştirel haritalama tekniklerinin kullanıldığı "toponomi" odaklı araştırma projesiyle, 2022 yılında AB fonu alan ilk Avrupa finansman programı olan COST Aksiyonu'na başvuran 60 araştırmacı arasında yer aldı. "Devlet Eliyle Parçalanma: Toplumsal Sınıfların Mekansal Yeniden Organizasyonunda İdeolojik Bir Devlet Aygıtı Olarak TOKİ" adlı çalışması, 2013 yılında Roma Ulusal 21. Yüzyıl Sanatları Müzesi (MAXXI) İstanbul sergisinde yer aldı. İstanbul'un aşırı kentleşmesi bağlamında sosyal ve çevresel zorlukları ele alan haritalamaları ve veri görselleştirmeleri 2015 yılında MAXXI'de sergilendi. 2013 yılında İstanbul Turizm Master Planı saha araştırmasını yürüttü. 2008′de Yenikapı'da, 2006 yılında Küçükbakkalköy'de mahalle yenilemesi sürecinde olan mahallelerinin yoksulluk ve yere bağlılık düzeylerini analiz eden araştırmalara katıldı. 

Sosyal araştırma, veri bilimi ve hibrit sanatsal ortamları bir araya getiren bir sanatçı olarak Altınok, bugüne dek, Cantieri Culturali Alla Zisa, Palermo ve Institut Français de Turquie gibi 10'dan fazla uluslararası ve ulusal galeri ve sanat mekanında işlerini sergiledi. Financial Times, Where Magazine, Wired ve Zeit gibi dünya çapında birçok dergi ve gazete; Random House, Penguin ve De Geus gibi seçkin yayınevleri eserlerine yer verdi. Altınok, sınıfın dışına çıkmayı hedefleyen eğitim anlayışıyla, katılımcı ve kapsayıcı planlama ve tasarım modelleri geliştirmek için öğrencileriyle birlikte mahalle inisiyatifleriyle dayanışma içinde çalışmaya; belediyeleri ve STK'ları ilerici kentsel ve sosyal programları uygulamaya teşvik etmeye devam ediyor. 

Emrah Altınok'un akademik çalışmalarının yanı sıra yayımlanmış bir müzik albümü ve üç şiir kitabı var.


Eğitim

2012 - Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Tez Adı: The Political Economy of Reorganization of Urban Space and Interventions on Urban Land Tenure - The Case of Mass Housing Administration (MHA) & Istanbul in Post-2000 Period

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeynep Merey Enlil

 

2006 – Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Tez Adı: Yasadışı Yapılaşan Alanlarda Dönüştürme Kapasitelerinin Tükenişi ve Kentsel Yoksulluk - Çeliktepe Örneği

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zeynep Merey Enlil

 

2002 - Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

 

Verdiği Dersler

ARCH 505 Mimarlık ve Kentsel Çalışmalarda Araştırma (Yüksek Lisans Zorunlu)

ARCH 519 Büyümede Yeni Sınırlar ve Eko-demokratik Metabolizmalar (Yüksek Lisans Seçmeli)

HTC 597 Kapitalist Kentleşmenin Tarihi ve Politik-Ekonomisi  (Yüksek Lisans Seçmeli)

HTC 598 Eleştirel Kent Kuramı (Yüksek Lisans Seçmeli) 

ARCH 539 Kentsel Ekonomi Politik (Yüksek Lisans Seçmeli)

ARCH 301 Mimari Tasarım Stüdyosu (Lisans Zorunlu)

ARCH 302 Mimari Tasarım Stüdyosu (Lisans Zorunlu)

ARCH 309 Mekânın Üretimi ve Kentsel Durum (Lisans Zorunlu)

ARCH 310 Kentsel Tasarıma Giriş (Lisans Zorunlu)

ARCH 389 Disiplinlerarası Ekososyal Tasarım (Lisans Seçmeli)

IND 345 Tasarımcılar İçin Fotoğraf (Lisans Seçmeli)


Başarı ve Ödüller

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması. 72996 rumuzlu proje (4. Sıra Numaralı)  - Eşdeğer Mansiyon. http://www.arkitera.com/proje/... Ekip Üyeleri: Aslıhan Demirtaş (Mimar, ekip başı), Selin Maner (Mimar), Defne Akşin Akyol (Peyzaj Mimarı), Koray Özgen (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı), Ali Cindoruk (Grafik Tasarımcısı), Emrah Altınok (Şehir ve Bölge Planlancısı), Sibel Boz Bağ (Mimarlık Tarihçisi), Çiğdem Maner (Arkeolog), Naz Beykan (Mimar,Danışman), Seçkin Maden (Yardımcı), Gizem Öneş (Yardımcı), Athanasia Vasdeki (Yardımcı), Doruk Özçiftçi (Yardımcı), Zuhal Koçan (Yardımcı), Gözde Şarlak (Yardımcı)

Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, 2013. Satın Alma. Ekip Üyeleri: Ali Özer, Emrah Altınok, Özhan Akay, Habibe Aduş, Mustafa Ünal, Ahmet Elmalı

Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, Birincilik (2003)

Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü, Birincilik (2003)

Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü, Dikkate Değer (2003)

Fakülte İkincisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans Mezuniyeti, 2002

Diğer Bilgiler

Yayımlanan kitapları
"Aradaki", Mart 2005, Çınar Yayınları; "2048", Haziran 2009, Pan Yayınları; 
"Çöt Mendime Görsektimi Vuru?" (Franko Buskas müstear adıyla), Mart 2010, Norgunk Yayınları; 
"Aus allen Richtungen: Karlsplatzierungen" içinde 'Eine Wahrheit am Karlsplatz', çeviri: Sara Heigl, Editörler: Elena Messner, Eva Schörkhuber, Ocak 2014, Sonderzahl.

Radyo ve TV Programlarına Katılım
2 Aralık 2004 Program Konuğu, “Varoşların Ağır Romanı”, Siyaset Meydanı, ATV
7 Ağustos 2012 Program Konuğu, “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında TOKİ”, Şeffaf Gündem, Açık Radyo
14 Ağustos 2012 Program Konuğu, “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında İstanbul TOKİ Uygulamaları”, Şeffaf Gündem, Açık Radyo
10 Kasım 2016 Açık Radyo, “Açık Mimarlık” program konuğu (Cansu Cürgen ve Oğul Öztunç ile birlikte) https://goo.gl/Mhaiuk 

Sanat – Tasarım Çalışmaları
State-led Fragmentation: ‘TOKİ’ as an Ideological Apparatus for Spatial Reorganization of Social Classes [340x250 cm. Wallpaper: Panoramic Photography & Mapping]
İstanbul: Passion, Joy, Fury [Group Exhibition] biscurated by Hou Hanru with a team of international curators. MAXXI Museum of XXI. Century Arts, Rome-Italy, 11 December 2015 - 8 May 2016  http://goo.gl/ZLEnW5  

Eser Adı: Metis, 2014 (Photography, Digital C-Print, 10x12 cm. wood photo frame, Edition: 1/1+1) 
Sergi: “Mediterranean Routes”, Cantieri Culturali Alla Zisa - ZAC - Zisa Zona Arti Contemporanee (Via Paolo Gili, 4, Palermo, Italy).
Tarih: 18th February - 10th March, 2017
(Eserin yer aldığı sergi, Luciano Benetton'un Imago Mundi - İstanbul koleksiyonu da dahil olmak üzere 19 farklı ülkeden seçilmiş sanatçıların işlerini içermektedir: https://goo.gl/wEMGP3)

Eser Adı: Metis, 2014 (Photography)
Eserin Yer Aldığı Kitap Adı: “Istanbul Codex. Contemporary Artists from Turkey  (A World of Art: Greek Artists in Luciano Benetton's Imago Mundi Project)
Yayıncı: Fabrica, Italy, 2016, 520 p. 
(Luciano Benetton'un “Imago Mundi” İstanbul koleksiyonu için hazırlanan kitapta yer almıştır. Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir proje olan Imago Mundi, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çağdaş sanat üretiminin nabzını tutmak amacıyla hazırlanmış en kapsamlı sanat koleksiyonudur. Koleksiyon içerisinde her ülkeyi, tanınmış sanatçılar ve genç yeteneklerin 10x12 cm formatında hazırladıkları işler temsil etmektedir. https://goo.gl/haeJdo (üstten altıncı görsele tıklayınız),  https://goo.gl/wgx2NN)

Eser Adı: "State-led Fragmentation: ‘TOKİ’ as an Ideological Apparatus for Spatial Reorganization of Social Classes" s.70-71. (http://www.maxxi.art/en/editoria/istanbul-passione-gioia-furore/)
Eserin Yer Aldığı Kitap Adı: Istanbul: Passion, Joy, Fury (ISBN: 978-88-7462-783-7)
Yayıncı: MAXXI

Adsız - Portre (Kitap Kapağı)
Yayımlandığı yer: Elif Shafak, Het huis van de vier winden (İskender adlı romanın Hollanda baskısı), De Geus, Amsterdam, 2013. http://www.singeluitgeverijen....  ISBN 978 90 445 2520 5 http://goo.gl/KqzSmI 

Yazar: Siri M. Kvamme
Kitap Adı: Verden Leker Gjemsel
Yayıncı: Cappelen Damm, 2016
ISBN: 978-82-02-52754-9
https://goo.gl/XKqfRq , https://goo.gl/nQacFk 

Eser Adı: kaide:şiir, 2017 (Yerleştirme, 6x21 cm. katlı şiir, Edition: 1/1+1) 
Sergi: “Kaide”, Collectorspace, Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 9c 34437 Beyoğlu Istanbul
Tarih: 17–23 Mayıs 2017
(Eser, Aslıhan Demirtaş’ın “Kaide” adlı yerleştirmesine eşlik etmiştir: https://goo.gl/4cK19X, https://goo.gl/KxsPbn)  
 
“The Lack (Eksik)”. [Kişisel fotoğraf sergisi, 30 fotoğraf] Sergi Tarihleri: 18-30 Nisan 2014. Yer: Lomography Gallery Store İstanbul Serdar-I Ekrem Caddesi, No: 5B Beyoglu 34420 Istanbul, Turkey.

"Now, Put Your Gender Down Slowly (Şimdi, Cinsiyetinizi Yavaşça Yere Bırakın)", 90 x 80 cm. Fotoğraf, Edisyon: 1/10+1.;  “Free Soul (Özgür Ruh)”, 90 x 80 cm. Fotoğraf, Edisyon: 1/10+1.; “The Galaxy in Between Us (Aramızdaki Galaksi), 140 x 80 cm. Fotoğraf, Edisyon: 1/10+1., Sergi Adı: 1st. Istanbul Affordable Art Days, 2-3 Mayıs 2015 (http://goss-art.com/23-mayis-2015). Sergiyi düzenleyen: GOSS Art. Medya Sponsoru: Artfull Living. Galeri: Kolektif House, 4. Levent, İstanbul.

Esrarlı Meşe (Kitap Kapağı)
Yayımlandığı yer: Ahmet Güntan, Esrariler, Edebi Şeyler Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2016. ISBN 6055185404 https://goo.gl/wvbmnX 

Derya Alabora Portresi
Yayımlandığı yer: Gzone Mag, Sayı: 22, Haziran 2016 içinde Sayfa 51.
https://goo.gl/t87R2P 

Konuk Yazar Programı [Writers-In-Residence Program] 
Quartier21 Artists-in-Residence Program, Category: Literature, Recommendation: The Austrian Foreign Ministry (BmeiA), Period: July 1-August 1, 2013, Residence: Studio Black Sea, Hof 3 - Museums Quartier of Vienna [http://www.quartier21.at/en/artists-in-residence/artists/artistinfo/?artist=956&cHash=64e12d061679bbe4b856faa867583abd].

Albüm Kaydı
Neysem Oyum (Şarkı)
Söz: Ahmet Güntan / Müzik: Emrah Altınok / Düzenleme: Emrah Altınok, Turgut Pöğün / Akustik Gitar & Vokal: Emrah Altınok / Mix & Mastering: Olcay Demirci http://goo.gl/jCdWSe 
(Şarkının kaydının yer aldığı internet adresi Ahmet Güntan’ın Olanlık adlı kitabında (Raskolun Baltası, 2012. ISBN 6058701670) yer almıştır)

Kitap İçinde Bölüm (Uzun Öykü)
Altınok, E. (2014) "Eine Wahrheit am Karlsplatz" (Trans. by Sara Heigl), in Aus allen Richtungen: Karlsplatzierungen (Ed: Elena Messner, Eva Schörkhuber), Sonderzahl, Wien, 2014. ISBN-10: 3854494300. ISBN-13: 978-3854494300. http://goo.gl/EwGu61
Other authors: Emrah Altinok, Thomas Ballhausen, Mascha Dabic, Natalie Deewan, Magdalena Diercks, GHH, Srdan Knezevic Clara Landler, Barbi Markovic, Elena Messner, Uroš Miloradovic, Ivana Perica, Jorghi Poll, Eva Schörkhuber, Rudolf Stüger, Robert Serban Davor Stojanovski