Dr. Öğr. Üyesi

Emre Altürk

+90 212 311 7557

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 605

2001’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okuldaki lisansüstü çalışmalarında mimarlık ve kent ilişkisi üzerine yoğunlaştı. 2004’de XXL, Mimarlığın Nesnesi Olarak Metropol isimli tez ile mezun oldu. ODTÜ ve çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Roterdam’da yaşadı. TU Delft’de Hibrid Binalar ve Kamuya Açık Binalar kürsülerinde yüksek lisans tasarım stüdyoları ve kuram dersleri verdi. Doktorasını aynı okulda yaptı. 2009’da Kent Üzerine Mimarlık Teorisini Çizmek isimli tez ile mezun olup yardımcı doçent olarak bir yıl daha çalıştı. 2010 yılı sonunda İstanbul’a yerleşti. Halen Bilgi Üniversitesi’nde mimari tasarım stüdyoları yürütüyor, mimarlık kuramı, kent, ve görsel çalışmalar üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri veriyor.

Verdiği Dersler

Güncel dersler:

ARCH 301 & 302 Mimari Tasarım Stüdyoları

ARCH 358 Metropolün Keşfi

HTC 516 Metropol ve Görsellik

Daha önce verilmiş dersler: 

ARCH 501 Mimari Tasarım Stüdyosu

ARCH 111&112 Temel Tasarım Stüdyoları

ARCH 103 & 104 Mimari Çizim Dersleri

ARCH 322 Görsel Kültür, Mimarlık ve Kent