Dr. Öğr. Üyesi

Evren Aysev

+90 212 311 7584

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 604

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Lisans derecesini aldı. 1998 yılında Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation Bölümünde, Advanced Architectural Design (İleri Mimari Tasarım) Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Kentsel Mekan Üretiminde Mimarın Rolü: İstanbul Örneği” başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını kazandı.

2000 yılına kadar New York’ta çeşitli mimari bürolarda çalışan Aysev, bu tarihten beri meslek hayatını İstanbul’da sürdürmektedir. 2006 – 2014 yılları arasında Açıkofis Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak profesyonel mimari pratiğini yürüten Aysev, 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümü akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak yer almaktadır. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Program Direktörlüğü görevini üstlenmiş olan Aysev, aynı kurumda tasarım araştırmaları, metodoloji, mimari tasarım, mimari temsil konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte, mimari proje stüdyoları yürütmektedir.  Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınları, bildirileri, mimari proje yarışmalarında kazanılmış ödülleri, profesyonel mimari projeleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Kentsel mekân üretimi, neoliberal kentleşme dinamikleri, İstanbul, mimari pratik – teori ara kesiti ve mimari tasarım, Antroposen, ekolojik tasarım, araştırma konuları arasında sayılabilir.

Eğitim

2013  PhD. İstanbul Teknik Üniversitesi,  Mimari Tasarım Doktora Programı, İstanbul.                                                                                             

1998  MS AAD. Columbia University, GSAP, Advanced Architectural Design Program, New York.                                                                                    

1997  M.Arch. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü,  Ankara. (Columbia Üniversite’sine transfer: Haziran, 1997).

1996  B.Arch. Orta Doğu Teknik ÜniversitesiMimarlık Bölümü,  Ankara.        

1991  TED Ankara Koleji, Ankara.

Verdiği Dersler

2015-2023  İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

21. Yüzyılın Mekansal Tartışmaları: Mimarlık, Kent, Ekoloji (Arch 543)

Mimarlık ve Tasarım Çalışmalarında Metodoloji (ARCH 510 – HTC 501)

Tasarım Araştırmaları Laboratuarı (Arch 581, ARCH 582, ARCH 583)


İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Mimari Tasarım Stüdyosu III & IV (ARCH 301, ARCH 302)

Mimari Tasarım Stüdyosu I & II (ARCH 201, ARCH 202) 

Kültürler ve Fikirler Tarihi (Arch 179) 

Mimari Çizim I & II (Arch 103, Arch 104)


İlgi Alanları

Araştırma Alanları: Kentsel mekân üretimi, Neoliberal kentleşme dinamikleri, İstanbul, Mimari pratik – teori ara kesiti, Antroposen, Ekolojik tasarım.

Başarı ve Ödüller

Mimari Proje Yarışmaları:

2010  Murat Gündüz 2 Temmuz Canlar Anıtpark, Sivas; Ulusal Mimari Proje Yarışması, (1.lik Ödülü)

2001  İzmir Liman Bölgesi Kentsel Tasarımı, Uluslararası Proje Yarışması, (Mansiyon, Teğet Mimarlık ile birlikte).

2001  ODTÜ TeknoKent, Mimari Proje Yarışması, (2.lik ödülü, Teğet Mimarlık ile birlikte) .