Dr. Öğr. Üyesi

Gökçe Kurtulan Güner

+90 212 311 5041

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 413

Eğitim

Ph.D:  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2019

Tez Konusu: Trust Kurumu ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

LL.M: London School of Economics and Political Science, 2015

Tez Konusu: Sınır Ötesi Birleşmelerde Azınlık Paysahiplerinin Korunması

LL.B: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

Verdiği Dersler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İsimsiz Sözleşmeler, Uluslararası Satım Hukuku

Başarı ve Ödüller

Araştırma Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2214-A), 2019

Araştırma Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Ekim 2018-Temmuz 2019

Araştırma Bursu, Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Max Planck Enstitüsü), Ekim 2018-Aralık 2018

Konrad Zweigert Ödülü, Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Ekim 2018

Doktora Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2211-A), 2018-

Dil Eğitimi Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Temmuz-Ağustos 2016

Yüksek Lisans Bursu, Jean Monnet Programı, Avrupa Birliği, 2014-2015

Yüksek Başarı Bursu, Kredi Yurtlar Kurumu Üniversite Sınavı İlk 100 Bursu, 2010-2014

Altın Gençler Ödülü, Türkiye İş Bankası, 2010