Dr. Öğr. Üyesi

Gökçe Kurtulan Güner

+90 212 311 5041

Santralistanbul / SEYFİ ARKAN BİNASI 413

Eğitim

Ph.D:  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı, 2019

Tez Konusu: Trust Kurumu ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

LL.M: London School of Economics and Political Science, 2015

Tez Konusu: Sınır Ötesi Birleşmelerde Azınlık Paysahiplerinin Korunması

LL.B: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

Verdiği Dersler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İsimsiz Sözleşmeler, Uluslararası Satım Hukuku

Başarı ve Ödüller

Araştırma Bursu, Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Max Planck Enstitüsü), Temmuz 2023- Eylül 2024

Doçentlik Araştırma Bursu, Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, 2023

Araştırma Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2214-A), 2019

Araştırma Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Ekim 2018-Temmuz 2019

Araştırma Bursu, Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Max Planck Enstitüsü), Ekim 2018-Aralık 2018

Konrad Zweigert Ödülü, Friends of the Hamburg Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Ekim 2018

Doktora Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2211-A), 2018-

Dil Eğitimi Bursu, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Temmuz-Ağustos 2016

Yüksek Lisans Bursu, Jean Monnet Programı, Avrupa Birliği, 2014-2015

Yüksek Başarı Bursu, Kredi Yurtlar Kurumu Üniversite Sınavı İlk 100 Bursu, 2010-2014

Altın Gençler Ödülü, Türkiye İş Bankası, 2010