Dr. Öğr. Üyesi

Gökçe Kurtulan Güner

Kitaplar

Trust ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020 ( XXVIII + 586 s.)

Trust ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020 ( XXVIII + 586 s.)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar, On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2018 (XIII + 181 s.)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar, On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2018 (XIII + 181 s.)

Makaleler

"Avrupa Birliği Tüketici Hukukunda Yeni Bir Ayrım: Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXVIII, S. 4, Aralık 2022, ss. 617-653 (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ile birlikte)

Karşılaştırmalı Bir Bakış Açısıyla İleriye Dönük Hasta Direktifleri ve Türk Hukuku İçin Öneriler, İstanbul Hukuk Mecmuası, C. 79, S. 2, 2021, ss. 409-439 (Makalenin tam metni için tıklayınız.)

Rethinking the Need for Commercial Trusts in Civil Law Jurisdictions, European Review of Private Law 2021(3), ss. 463-488

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu İle İmalatçının Sorumluluğu Konusu Türk Hukuku Açısından Çözülmüş Müdür?", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 70, S. 2, ss. 543-588(Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ile birlikte) (Makalenin tam metni için tıklayınız.)

Proje Finansmanı Bağlamında Yapılan Pay Rehni Sözleşmelerinde Yer Alan Müdahale (Step-In) Klozları Üzerine Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXXVI, S. 2, Haziran 2020, ss. 221-258 (Damla Keskin Şerbetcioğlu ile birlikte)


Protection of Minority Shareholders in Cross-Border Mergers: A Must or an Impediment to the European Single Market?, European Business Organization Law Review, C. 18, 2017, ss. 101-121 (Makalenin tam metni için tıklayınız.)

TBK m. 71/4 Hükmüne Alternatif Çözüm: Örtülü Boşluk”, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan (C. II), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 2, 2016, ss. 45-60 (Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)

Türk Hukukunda İmkânsızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü Kurumlarının Karşılaştırılması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXXII, S. 3, 2016, ss. 193-248

Çocuğun Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 135-136, 2015, ss. 77-90 (Ece Baş Süzel ile birlikte)

Kitap Bölümleri

Dijital Çağda Ürün Sorumluluğuna İlişkin Bazı Meseleler, Ürün Sorumluluğu - Sorumluluk Hukuku Konferansları I (ed. Atamer/Baysal), On İki Levha Yayıncılık, 2022, ss. 239-262

Yargıtay'ın 15.10.2020 Tarihli Kararı Üzerine: Annenin Yeniden Evlenmesi Anayasa Mahkemesi'nin Çocuğun Soyadına İlişkin Kararlarının Uygulanmaması İçin Bir Neden Olabilir mi?, Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri (ed. Özel/Pürselim Arning/Karaman Coşgun/Doğrusöz Koşut), On İki Levha Yayıncılık, 2022, ss. 255-266

Türk Hukuku İçin Yeni Bir Kurum: Teminat Yöneticisi, Kadir Has Hukuk Bülteni 2020-21 Akademik Yılı Derlemesi (ed. Başak Baysal/Nilay Arat), On İki Levha, 2021, ss. 237-249

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Taşınmaz Satış Vaadinin Tescilin Yolsuzluğuna Etkisine ve Süresi Geçmiş Şerhin Sonuçlarına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi, Yargı Kararları Sempozyumu I - Eşya Hukuku (ed. Baş Süzel/Kahveci/Gürsel), On İki Levha Yayıncılık, 2021, ss. 147-170

Causation in Private Law, in: Causation in Insurance (ed.Ayşegül Buğra), On İki Levha, 2018, ss. 55-70

Mondialisation et Sources du Droit en Turquie, in: Journées allemandes de Münster et Berlin: La Mondialisation, Tome LXVI

année 2016, Association Henri Capitant, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2017 (Tam metin için tıklayınız.)

Les Frontières de la Liberté Contractuelle, in: La Réforme du Droit Des Contrats Journée Franco–Turque (İstanbul, 30 Mars 2014), Travaux de l'Association Henri Capitant (ed. Saibe Oktay Özdemir, Başak Baysal, A. Barış Bilen), On İki Levha, 2015, ss. 49-58