Dr. Öğr. Üyesi

İdil Üçer Karababa

+90 212 311 7645

Santralistanbul / 6 NO'LU BİNA 601

İdil Üçer Karababa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mimarlık tarihi, temel tasarım ve antik döneme odaklanan seçmeli dersler vermektedir. Kendisi ayrıca 2010-2019 yılları arasında İç Mimarlık Bölümünde bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Mimarlık tarihi alanında çalışmaları, Roma İmparatorluk ideolojisi ve bu ideolojinin antik Roma mimarisine ve kentlerine yansımaları üzerinde odaklanır. İmparatorluk kültünü araştırdığı mastır tezi ve antik Roma’da başkent kavramını sorguladığı doktora tezinde bu ideolojinin geniş imparatorluk topraklarındaki değişik tanımlarını ve bu tanımların şekillendirdiği mimari formları araştırır. Doktora tezi sonrası bu alanda yaptığı çalışmalarda, Roma başkentlerindeki yürüyüş alaylarının kent mimarisine etkilerini ve ideolojik amaçlı yapıların kent içindeki konumlanmalarını ve imparatorluğun farklı toplulukları tarafından kendilerine verilen değişik anlamları tartışır. Son dönemde BİLGİ Mimarlık Kompütasyonel Temel Tasarım stüdyosundaki çalışmalarına paralel olarak, mimari bezeme ve dijital teknolojiler arasındaki ilişkiyi mimari bezemenin tarihsel gelişimi çerçevesinde tartıştığı bir araştırma yürütmektedir. 

Eğitim

Ph.D., 2008, History of Art, BRYN MAWR COLLEGE, USA

“Function and Architecture of the Principal Residences of the Tetrarchy: An Assessment of Their Capitalness” 

M.A., 2002 , Classical and Near Eastern Archaeology, BRYN MAWR COLLEGE, USA

“A Historical, Social and Cultural Framework for the Conversion of Byzantine Churches into Mosques in Ottoman Istanbul”

M.A.,1998, Mimarlık Tarihi , ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

“Reconciliation of Authority and the Subjects: Institutionalization of the Imperial Cult and Evolution of its Architecture in Asia Minor” 

B.Arch.,1995 , Mimarlık, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Verdiği Dersler

IND 101-102 Temel Tasarım I-II

IND 179-180 İç Mimarlığa Giriş I-II

Arch 241 Mimarlık Tarihi I 

ARCH 330 Tarihi Kentler Gezisi: Roma

ARCH 324 Klasik Kenti ve Mimarlığı Okumak

IND 221-222 İç Mimarlığa Giriş I-II

HTC 518 Klasik Mimari ve Kentleri Okumak  

İlgi Alanları

Klasik Yunan ve Roma tarihi, kültürü, sanat ve mimarlığı

Bezeme ve dijital tasarım ve üretim teknolojileri ilişkisi

Mimarlık tarihi eğitimi - historiografi ve metodoloji 

Temel tasarım eğitimi

Başarı ve Ödüller

Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı, Yılın Tezi Ödülü