Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Ali Tuğtan

Kitap Bölümleri

“Kore Gambiti: Türkiye’nin NATO’ya Giriş Süreci ve Kore Savaşı”, Kore Savaşı: Uzak Savaşın Askerleri, Mehmet Ali Tuğtan (ed.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.


“Schengen Vize Standartlarının Türkiye’nin Üyelik Süreci Üzerindeki Olası Etkileri”, AB Yolunda Türkiye: Müzakere Sürecinin Ekonomi Politiği, Mehmet Dikkaya (ed.) Alfa Aktüel, 2006.

“Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliği”, Avrupa Birliğine Giriş, Ayhan Kaya et. al. (eds.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

“Realizm, Güç ve Anarşi”, Küresel Siyasete Giriş, Evren Balta (ed.), İletişim Yayınları 2014.

Makaleler

“Kültürel Değişkenlerin Dış Politikadaki Yeri: Ahmet Davutoğlu ve İsmail Cem”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, No 49/7, 2016, pp 3-24.