Dr. Öğr. Üyesi

Murat Dağlı

Makale

Bir Haber Şâyi' Oldu Ki: Rumor and Regicide

Journal of Ottoman Studies/Osmanlı Araştırmaları Dergisi, 35, 2010, pp. 137-180

The Limits of Ottoman Pragmatism

History and Theory, 52, 2, 2013, pp. 194-213