Dr. Öğr. Üyesi

Rana Tekcan

Kitap

Too Far for Comfort: A Study of Biographical Distance. İkinci, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Stuttgart: Ibidem Verlag (Columbia       Üniversitesi Yayınlarının altında) , 2015. 

The Biographer and The Subject: A Study on Biographical Distance. Stuttgart: Ibidem  Verlag, 2010.

Dergi ve Kitaplarda Makalaler

"Getting to Know Miss Jane Austen: Images of an Author."  Global Jane Austen. New 

York: Palgrave Macmillan, 2013. 255-269.

“Notes on a Turkish Edition of Pride and Prejudice : An Editor’s Perspective.”  

Persuasions: The Jane Austen Journal  30 (2008) : 235-240.

“Jane Austen in Turkey:”  Persuasion: The Jane Austen Journal/Persuasions On-

Line. 8 . 2  (Spring 2008).

The Taming of the Shrew: Deproblematising A Problem Play.”  İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 11 (2007) : 95-114.

“Too Far For Comfort? A Discussion of Narrative Strategies in Biography.”  Life 

Writing: Autobiography, Biography, and Travel Writing in Contemporary Literature.  Ed. Koray Melikoğlu. Stuttgart, Germany: İbidem-Verlag, 2007. 47-65. 

“Sessiz Sedasız Yaşayanlar: Biyografide Kadın.” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet.  Derleyenler: Sibel Irzık, Jale Parla.  İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.  145-156.  

“Birlikte Yiyip İçmek: Boswell ve Dr. Johnson.” Varlık.Ocak 2003. 62-66.

“Bir Başkasının Yaşamını Yeniden Kurmak: Biyografi Üzerine Bir Çalışma.” 
Dışarda Kalanlar/Bırakılanlar. Derleyenler: N. Avcı,  D. Derman, S. Kırca ve 
A. Yumul.  İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001.  69-80.

“The Biographer and His Subject: A Discussion on ‘Distance’.”  

Biography, Autobiography and Memoir in English Literature.  Ankara: Çankaya  Üniversitesi Yayınları, 2000.  111-116.

Editörlüğü Yapılmış Kitaplar

Shakespeare, William. Julius Caesar. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 56, İstanbul:           İş Kültür Yayınları, 2007.

Shakespeare, William. Antonius ve Kleopatra. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 39,           İstanbul: İş Kültür Yayınları, 2006.

Shakespeare, William. Macbeth. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 38, İstanbul: İş

          Kültür Yayınları, 2006.

Austen, Jane.  Gurur ve Önyargı. Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi 1.  Istanbul:İş             Kültür  Publications, 2006.

Konferans Tebliğleri

“Too Far For Comfort?: A Discussion on Narrative Strategies in Biography.”  

The Theory and Practice of Life Writing: Auto/biography, Memoir and Travel Writing in Post/modern Literature Uluslararası Sempozyumu.  Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü.  19-21 April 2006. 

“Biyografi: Bir İmkansız Arayış.”  

Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı.  İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.  27-28 Şubat 2003.

“The Biographer and His Subject: A Discussion on ‘Distance’.”

Biography, Autobiography and Memoir in English Literature  20. Türkiye İngiliz Edebiyatı Konferansı.  Çankaya Üniversitesi, Ankara, 28-30 Nisan 1999.

“Bir Başkasının Yaşamını Yeniden Kurmak: Biyografi Üzerine Bir Çalışma.”
‘Ötekiler’ Projesi  İstanbul Bilgi Üniversitesi, 21-23 Mayıs 1998.

“How Tennyson was Followed by Paparazzi: The Poet/Writer as a Popular Figure.”

Popüler Kültür(ler)  Ege Üniversitesi Kültür Çalışmaları Semineri , 

13-15 Mayıs 1998.

Çeviriler

Austen, Jane. Gençlik Eserleri (Juvenilia). İstanbul: İletişim Yayınları, 2016.

 

Byatt, A.S.  Sahipler(Possession).  İstanbul: Can Yayınları, 2016.

Lamb, Charles ve Mary. Shakespeare’den Hikayeler (Tales from Shakespeare).    İstanbul: İş Kültür Yayınları, 2010.

Vladimir Nabokov. Lujin Savunması  (The Luzhin Defense). İstanbul: İletişim       Yayınları, 2001.