Dr. Öğr. Üyesi

Tonguç Yavuz

+90 212 311 7251

Santralistanbul / E3-213

Eğitim

  • 2021, Doktora, Endüstri Mühendisliği, Özyeğin Üniversitesi
  • 2019-2020, Misafir Araştırmacı, Endüstri Mühendisliği, Florida Üniversitesi
  • 2016, Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması, FMV Işık Üniversitesi
  • 2013, Lisans, Endüstri Mühendisliği, FMV Işık Üniversitesi

Verdiği Dersler

  • IE336 Stokastik Modelleme
  • IE381 Karar Analizi

İlgi Alanları

Büyük Ölçekli Optimizasyon için Ayrıştırma Algoritmaları

Belirsizlik Altında Optimizasyon


Başarı ve Ödüller

Desteklenen Bilimsel Projeler:

  • ARDEB 2214-A - TUBITAK (Yurt Dısı Doktora Sırası Arastırma Bursu), bursiyer ,Karmaşık Sistemlerde Uzun Vadede Operasyon Devamlılığının ve Maliyetinin Eniyilemesi , Agustos 2019 - Agustos 2020.
  • ARDEB 3501 - TUBITAK,  araştırmacı, Rassalliklar Altında Sağlık Sektörü Tedarik Zinciri Planlamasinda Sözleşmesiz Ilaç Stok ve Transfer Satış Yönetimi, 2018-2019