Prof. Dr.

Zuhal Ulusoy

+90 212 311 7560

Santralistanbul / KD6 - 206

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1979’da Lisans, 1983’te Yüksek Lisans dereceleriyle mezun olan Zuhal Ulusoy Fulbright bursuyla gittiği Carnegie Mellon University (ABD) Mimarlık Bölümü’nde 1987’de Yüksek Lisans, 1991’de Doktorasını tamamladı. 1992-2005 arasında Bilkent Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü’nde bölüm başkanı olarak görev yaparken gittiği Carnegie Mellon University, Mimarlık Bölümü’nde 2003-2004’de dersler verdi, araştırmalarını sürdürdü. 2005-2008 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde çalışan Ulusoy 2008’de başladığı Kadir Has Üniversitesi’nde 2015’e kadar Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde dekan, 2017-2018 arasında Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda direktör olarak görev yaptı. Ağırlıklı olarak temel tasarım ve kentsel tasarım seviyelerinde stüdyo ile kent mimarisi, konut, mimarlık kavramları konularında dersler vermekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmektedir. Araştırmaları çeşitli seviyelerde tasarım eğitimi ve kent çalışmaları, özellikle kentsel tasarım, kentsel yenileme ve dönüşüm konularına yoğunlaşmakta olan ve bu konularda uluslararası ve ulusal dergilerde makaleleri, kitap bölümleri, bildirileri ve davetli konuşmaları bulunan Prof. Dr. Zuhal Ulusoy Ekim 2018 – Ağustos 2023 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.