Bilişim Güvenliği Teknolojisi

program hakkında

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması bilgi güvenliğini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir. Mezunlarımız internet ve elektronik posta hizmeti veren, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan, bilgisayar ağı olan, elektronik ticaret yapan, uzaktan eğitim yapan, vb. kuruluşlarda; sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı ve internet programcısı olarak çalışabilirler.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı, sektörün önde gelen kurumlarından Havelsan (Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş), Isaca İstanbul Chapter (Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği), YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) ve Lostar Bilgi Güvenliği kuruluşu ile iş birliği protokolüne sahiptir. İş birliği çerçevesinde öğrenciler, firma uzmanlarının danışmanlığı eşliğinde projeler yürütüp ilgili kurumlarda uzun ya da kısa süreli staj veya bitirme projeleri yapabilmektedir.