Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 Öğretim *

program hakkında

Ülkemizin üç tarafının dört denizle çevrili olması ve birçok ülkeyle denizyolu bağlantılarının olması sebebiyle Türkiye dış ticaretinin hem ihracat hem de ithalat eksenli yarıdan fazlası denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin sürekli yenilenen ve geniş denizyolu filosunun olmasının yanında birçok yabancı bayraklı gemi de ülkemizde faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, iş süreçlerinin optimizasyonu ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlanmasında bu alanda eğitimini tamamlamış uzman personellerin istihdamı büyük öneme sahiptir.