Deniz Ulaştırma ve İşletme *

program hakkında

Ülkemizin üç tarafının dört denizle çevrili olması ve birçok ülkeyle denizyolu bağlantılarının olması sebebiyle Türkiye dış ticaretinin hem ihracat hem de ithalat eksenli yarıdan fazlası denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin sürekli yenilenen ve geniş denizyolu filosunun olmasının yanında birçok yabancı bayraklı gemi de ülkemizde faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, iş süreçlerinin optimizasyonu ve sürdürülebilir rekabet gücü sağlanmasında bu alanda eğitimini tamamlamış uzman personellerin istihdamı büyük öneme sahiptir.

Mezunlar “Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri ” unvanı almaktadır ve denizcilik işletmelerinin işletme kısımlarında, Liman Sorumlusu, Broker, Kiralama sorumlusu, Operasyon sorumlusu, Acenteci, Marina işletme sorumlusu gibi görevlerde çalışabilir veya Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgili birimlerinde istihdam edilebilirler.

DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Güverte bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

* ÖSYM Kılavuzu Bk. 32. Yükseköğretim kurumlarında yer alan denizcilik eğitimi veren kurumlar yıl bazında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tutulmaktadır. Bu kapsamda Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) gereği Denizcilik eğitimi veren eğitim kurum/ kuruluşlarında, eğitim ve öğretim gören öğrenciler ile mezunların gemiadamı cüzdanı ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri, eğitim kurum/kuruluşlarının denetim raporlarının uygun olması halinde mümkündür. İlgili yükseköğretim kurumlarının yetki durumları hakkındaki rapora https://gbs.udhb.gov.tr/ Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sisteminden ulaşılabilecektir. İlgili gemiadamı yeterliğini almak için Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak gerekmektedir. Adayların tercih yapmadan önce bu sistemden programın yetki belgesini kontrol etmelerinde ve ilgili eğitim ve sınav yönergesini incelemelerinde yarar görülmektedir. ÖSYM Kılavuzu Bk. 295 Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin kayıtta belgelemek gerekmektedir.


*Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.