Muhasebe ve Vergi Bölümü

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Yağmur Ateş

Muhasebe ve Vergi Bölümü, iş hayatının gereksinim duyduğu güncel bilgilerle donatılmış, alanlarında hem teorik bazda hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, ders programlarımız teorik ve uygulamalı olarak zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve vergi uygulamaları şeklinde aktarılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmakta ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş, konusunda uzman öğretim görevlilerinin desteğiyle oluşturulmaktadır.