Hakkında

Yeni teknolojilerin hayatın her alanını etkilediği, rekabetin yoğunlaştığı, mecraların çeşitlendiği ve çoğaldığı günümüzde, ticari ve sosyal kurumlar için tüketiciler ve diğer tüm paydaşların ilgisini çekebilmek ve beğenisini kazanmak, etkin iletişim becerileri gerektiriyor. Buna paralel olarak, reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinde ve iletişimin diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne olan ihtiyaç da her gün artıyor.

BİLGİ Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilerine iletişimin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak, iletişim, tanıtım, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler kavramlarına ve teorilerine hâkim, yeni iletişim teknolojilerini stratejik bir şekilde kullanabilen, bilgisini iş dünyasında her türlü iletişim çalışmasıyla uygulamaya geçirebilecek yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın amacı, giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda başarılı olacak tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler alanında eğitilmiş, stratejik düşünebilen, bilgili, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir.