Grafik Tasarımı (2. Öğretim)

program hakkında

Uluslararası iletişimin temelinde yer alan, teknolojinin ileri düzeye taşındığı günümüz dünyasında birinci derecede önemli olan, fikir üretmek, görsellerle mesajını topluma doğru aktarmak ve çözüm sunmaktır.

Evrensel bilgiyi sistem içinde sunan ve soruna, yapacağı tasarım ile çözüm getiren grafik tasarımcılar yetiştirmek önem kazanır. Bunun için tasarım kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, değişik kültürel ortamlarda çalışabilen, yöneticilik yapabilecek, gerek ulusal gerekse uluslararası grafik tasarımbilgisine hakim uygulamacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar Grafik Tasarımcı, Grafiker, Sanat Yönetmeni, Web Tasarımcı unvanları almaktadırlar.