Hakkında

Dünyada hızla gelişen sektörlerin başında yer alan lojistik, Türkiye’nin coğrafi avantajları nedeniyle hem istihdam hem de gelir kaynağı olması açısından önemli bir sektör konumundadır.

Program öğrencileri, hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan süreçte ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının verimli şekilde yönetimi olarak tanımlanan lojistik sürecini etkin şekilde planlayabilecek profesyoneller olarak mezun olacaklardır.

Doğrudan lojistik alanı ile ilgili seçmeli derslerin yanı sıra ikinci bir yabancı dil alanında seçmeli dersler alarak dış ticaret konusundaki uzmanlık alanlarını genişletebilmektedirler.

Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ya da diğer üniversitelerin yine Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ve benzeri alanlarla ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Mezunlar uluslararası lojistik ve taşımacılık ve dış ticaret sektörlerinde tedarik zinciri, lojistik ve satın alma, maliyet kontrolü, iş geliştirme, süreç iyileştirme, planlama ve taşımacılık gibi alanlarda çalışabilirler.

 

* Bu programa yeni öğrenci alınmamaktadır.