Hakkında

Toplumda işitme sorunlarının görülme sıklığının artmasına paralel olarak, bu alana özgü tekniker yetiştirilmesinin de önemi artmıştır.  Odyometri Programı’mının amacı, saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini yapabilen, işitme cihazı uygulamaları için kulak kalıbı ölçüsü alabilen, işitme taramalarında ve gürültü ölçümlerinde görev alan, uzman hekim denetiminde vestibüler testler ile otoakustik emisyon uygulamalarını yapabilen, yeterli bilgi ve beceriye sahip, ekip çalışmasına yatkın, mesleki hastalık ve kazaları önleme becerisi gelişmiş “Odyometri Teknikeri” yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, programımızın uzman kadrosu ile yeterli teorik bilgi ve tam donanımlı odyometri laboratuvarımızda beceri kazanmaktadırlar. Odyometri teknikeri, resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının odyoloji ünitelerinde, yeni doğan tarama birimlerinde ve işitme merkezlerinde çalışır.

Odyometri Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği programlarına geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.