Program Yapısı

Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Programı, ulusal sınırların ötesinde, farklı dillerde, farklı edebi türlerde ve farklı çağlarda yazılmış eserlerin incelendiği karşılaştırmalı edebiyat disiplininden yola çıkmaktadır.

Programın amacı, öğrenciye edebiyatın yanı sıra görsel sanatlar, müzik, tarih ve felsefe alanında da formasyon kazandırmaktır. Programda Anglo-Sakson edebiyatı ve kültürü ağırlıklı olmak üzere, Avrupa ve Türk edebiyatı ayrıntılı olarak işlenmekte, değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı’nda dersler iki bölümde toplanmaktadır: İlk üç yıl boyunca Romanın Gelişimi, Batı Kültürü Tarihi, Mitoloji, Eleştiri Yöntemleri, Batı Edebiyatında Kahraman Tiplemeleri, Metin Analizi, Çeviri ve Sanat Değerlendirmesi gibi dersler alan öğrenciler son yılda, yirminci yüzyıl edebiyatı, sanatı ve felsefesi üzerine yoğunlaşmaktadır.