güncelleme: yayınlama:

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması: Sorunlar, Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar – Sertifika Programı

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulaması: Sorunlar, Tartışmalar ve Yeni Yaklaşımlar – Sertifika Programı

Tarih: 8 - 20 Aralık 2020

BİLGİ Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek Sertifika Programı, dijital piyasalar ve özellikle platformların yol açtığı ekonomik yoğunlaşma sorunu ile bu sorunun, rekabet politikası ve hukukunda yarattığı tartışmaları ve buna ilişkin yeni yaklaşımları konu edinmektedir.

Özellikle son on yıl içerisinde internet tabanlı dijital ekonomi, esaslı şekilde yoğunlaşma eğilimi göstermiş ve bu durum, internet ekonomisinin rekabeti ve inovasyonu arttıracağına dair 2000’li yılların başında kabul gören görüşlerin hızla terk edilmesine neden olmuştur. Bugün dijital ekonomilerin, yapısal özelliklerinden ötürü yoğunlaşma sorununa neden olacağı fikri yaygın şekilde kabul edilmekte ve Rekabet Kurumu dahil neredeyse tüm rekabet otoriteleri bu sektörü konu alan araştırma ve idari soruşturmalar yürütmektedir. Tüm bu faaliyetler, rekabet hukuku kurallarının ve incelemelerinin bu sektörler açısından yeterli olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirmiş; hatta dijital ekonomilerin ayrı bir düzenlemeye (ekonomik regülasyon) tâbi olması gerektiği düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır.

İşte bu Program’da dijital piyasaların (platformların) iktisadi özelliklerinden hareketle, bu piyasalarda rekabet hukuku kurallarının nasıl ve ne şekilde uygulandığı, bu uygulamanın rekabet hukuku perspektifinden etkili olup olmadığı ve rekabet hukuku kurallarının etkin bir şekilde tatbik edilebilmesi için ayrı ve farklı bir hukuki enstrüman/enstrümanlara ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları üzerinde durulacaktır.

Program

1. Modül: Dijital Piyasalara Giriş: Platform İş Modeli

1.1. Temel Kavramlar: Platformların Genel Yapısı, Türleri ve Piyasa Örnekleri
     08 Aralık 2020, Salı // 19.00-20.00

1.2. Dijital Platformların İktisadi Özellikleri ve Bu Özelliklerin Rekabet Hukuku Yansımaları: Pazar Tanımı ve Pazar Gücü
      8 Aralık 2020, Salı // 20.00-22.00

2. Modül: Dijital Piyasalarda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar (RKHK md. 4)

2.1. Yatay Sınırlamalar ve Fiyatlama Algoritmaları
      10 Aralık 2020, Perşembe // 19.00-21.00

2.2. Platformlar Açısından Dikey Sınırlamalar I: Platform Dağıtım Modeli
      12 Aralık 2020, Cumartesi // 10.30-11.30

2.3. Dikey Sınırlamalar II: Çevrimiçi Satış Sınırlamaları 
      12 Aralık 2020, Cumartesi // 11.30-12.30

3. Modül: Dijital Piyasalarda Hâkim Durumun K.tüye Kullanılması (4 ders saati)

3.1. Dijital Piyasalarda Hâkim Durum ve Piyasa Gücüne Dair Tartışmalar: Daha Düşük Bir Eşik Olabilir Mi?
      15 Aralık 2020, Salı // 19.00-20.00 

3.2. Dijital Piyasalarda Kötüye Kullanma Halleri I: Bağlama ve Kendini Önceleme  
      15 Aralık 2020, Salı // 20.00-21.00

3.3. Dijital Piyasalarda Kötüye Kullanma Halleri II: Kişisel Fiyatlandırma ve Haksız Sözleşme Şartlarının Kullanılması 
      17 Aralık 2020, Perşembe // 19.00-20.00

3.4. Dijital Piyasalarda Kötüye Kullanma Halleri III: En Çok Kayrılan Müşteri Kayıtları
      17 Aralık 2020, Perşembe // 20.00-21.00

4. Modül: Dijital Piyasalarda Yoğunlaşmaların Denetimi
      19 Aralık 2020, Cumartesi // 10.30.-12.30

5. Modül: Dijital Piyasalara Müdahale: Regülasyon’un Gerekliliği ve Sınırları 

5.1. Mevcut Hukuki Düzenlemelerin Yeterliliği
      20 Aralık 2020, Pazar // 11.00-12.00

5.2. Nasıl Bir Müdahale Sorusuna Örnek Cevap: Avrupa Birliği Platform Regülasyonu
      20 Aralık 2020, Pazar // 12.00-13.00

5.3. Panel: Dijital Piyasalarda Nasıl bir Rekabet Hukuku Uygulaması? Türkiye Özelinde Tartışmalar
      20 Aralık 2020, Pazar // 13.00-14.00

Programa kayıt olmak için online kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Kayıt formu için tıklayınız.

Kayıt süreci ile ilgili bilgi için rhm@bilgi.edu.tr veya umay.dogan@bilgi.edu.tr adreslerine yazabilirsiniz.