güncelleme: yayınlama:

Üç Boyutlu Dokuma Strüktürler

Üç Boyutlu Dokuma Strüktürler

Tarih: 10 Kasım, Salı

Saat: 11.00

Konuşmacı:  Alison Grace Martin, Bağımsız Araştırmacı

Mimarlık Fakültesi, birinci sınıfların Temel Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında, 2020-2021 Güz Dönemi, çevrimiçi konuşma dizisinin üçüncüsünde Alison Grace Martin’i konuk ediyor. Alison Grace Martin, “Üç Boyutlu Dokuma Strüktürler” başlıklı bir konuşma yapacak.

Konuşma, çevrimiçi olarak Zoom’da gerçekleşecektir. Saati geldiğinde bağlantı linki ile oturuma katılabilirsiniz. Oturuma katılmak için tıklayınız.

Çevrimiçi ders, Alison Grace Martin’in tasarım araştırması ve uygulaması üzerinedir. Bayan Martin, doğadaki doğal yapıları ve karmaşık örüntüleri inceliyor ve elde ettiği sonuçlarını birer tasarım ve inşa metodolojisine dönüştürüyor. Araştırmaları, topoloji ve malzeme geometrisi ile ilgili dokuma örüntülerinin analizini ve geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bayan Martin, kendi kendine kurulum için biçime dayalı tasarım kurallarını tanımlayan ilkeler ve kavramlarla ilgileniyor. Karmaşık yüzey görselleştirme ve yapısal morfoloji ile ilişkileri ortaya çıkarmak için geleneksel dokuma tekniklerinin normal beklentilerin ötesine geçilebileceğine inanıyor. Tekrar eden birimlerden oluşan fiziksel modelleri elle üretmenin yavaş sürecinde, bir parça üzerinde uzun bir süre çalışarak, bir formun olasılıklarını daha fazla anlama ve düşünme şansı olduğunu söylüyor. Ayrıca, zanaat ve dijital süreçler arasındaki simbiyotik bağı kanıtlayan bambudan deneysel hafif yapılar da yapıyor. 

Alison Martin’in konuşmasını, bir tartışma oturumu takip edecektir. 

Alison Grace Martin hakkında:

Alison Grace Martin (@alisonmartin57), bağımsız araştırmacı ve tasarımcı, sanatçı ve zanaatkar. Exeter College of Art ve St. Martin's College of Art and Design'da eğitim gördü. Bir yapım ve form bulma yöntemi olarak dokuma tekniğinin potansiyellerini araştırıyor. Endüstriyel ürün ölçeğinden mimarlık ölçeğine kadar geniş bir aralıkta bu tekniğin olanakları ile 1:1 ölçekte tasarlıyor. Hafif, az kişi ile kurulabilecek strüktürler inşa ediyor. Geri dönüştürülebilir malzemeleri ustalıkla kullanıyor, tekniği geometri bilgisi ile birleştirerek tasarım deneyleri yapıyor. 2015’te International Association of Shell and Spatial Structures tarafından düzenlenen “Future Visions” yarışmasında, yenilikçi pavilyon tasarımı ile ödül kazandı. Çalışmaları MoMath, (NY), Institut für MathematikTU Berlin, MuSe (Trento), Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille (IMéRA) 'da gösterildi. İngiltere ve Avrupa’da çeşitli üniversitelerde, dokuma ve üç boyutlu ağ oluşturmanın temeli geometrik ilkeleri ve matematiksel kuralları araştıran uygulama dersleri vermektedir. CITAstudio KADK, Central St. Martins, CODAU PC Barcelonatech, TUMünchen, AA ile son işbirlikleri arasındadır. Konu üzerine yayınlamış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.