güncelleme: yayınlama:

II. GÖÇ ÇALIŞMALARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI 2020

II. GÖÇ ÇALIŞMALARI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI 2020

Tarih: 5 Aralık 2020, Cumartesi

Saat: 09.00-18.00

Çevrimiçi

 

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

 

PROGRAM

09.00-09.30

AÇILIŞ KONUŞMASI                                                                  

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

09.30-11.00

 

 

 

1. OTURUM

 

Türkiye’de Emek Piyasalarında Göçmenler

Moderatör: Mine Eder

 

Göçmen Bebek ve Çocuk Bakıcılarının İstanbul’daki Konumlarının Haritalanması

Melis Aydın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

COVID-19 Sürecinde Mevsimlik Tarım ve Göçmen Emeği: Çay Hasadında Sahra Altı Afrikalılar

Muhammed Yasir Bodur, Kadir Has Üniversitesi

Mustafa Ammar Kılıç, Koç Üniversitesi

 

Çağdaş Türkiye’de İranlı Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Entegrasyonu

Maryam Ekhtiari, Koç Üniversitesi

 

11.00-11.30

Kahve Arası

11.30-13.00

 

 

 

2. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçmenlere Dair Algılar ve Kimlikler             

Moderatör: Emre Erdoğan

Göç Bağlamında Mekân, Dil ve Hafıza                                                     
Moderatör: Didem Danış

“Benim Milletim, Benim Esnafım, Benim Komşum”: Zorunlu Göçte Değişen Gruplararası İlişkiler ve Kimlik Dinamikleri

Yasin Duman, Coventry Üniversitesi

Mülteci Çalışmalarında Toplum Çevirmenliğinin Önemi ve Standartlar Açısından Değerlendirilmesi

 

Elif Dığıroğlu, Sakarya Üniversitesi

Liderliğin Mülteci Yanlısı Politikaları Destekleme Üzerindeki İki Yönlü Etkisi: Popülist Tutumlar ve Milli Kimlik

Mete Sefa Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi

Bir Göç ve Çeviri Mekânı Olarak Sultanbeyli: Çevrilen Çevirmenler ve Habitusların Dönüşümü

Özgür Bülent Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Mahalleye İletişimsel Açıdan Bakmak: Mersin İli Demirtaş Mahallesi Sakinlerinin Suriyeli Göçmenlere Yönelik Bakış Açısı

Şükrü Şimdi, Çukurova Üniversitesi

İkinci ve Üçüncü Jenerasyon Vranofça Göçmenlerinin Hafızalarında Sınır İşaretleri: Dil, Evlilik Bağları ve Temizlik

 

Ece Arslan, Simon Fraser Üniversitesi

13.00-14.00

Öğle Arası

 

14.00-15.30

 

 

 

3. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçün Avrupa’ya Yansımaları

Moderatör: Ayhan Kaya

Göçün Farklı Biçimleri

Moderatör: Deniz Sert

Alman Futbolunda Irkçılık: Alman Online Medyasında Göçmen Futbolcular Üzerine Eleştirel Söylem Analizi

Melis Öneren Özbek, Bahçeşehir Üniversitesi

Endonezyalı ve Filipinli Düzensiz Göçmenlerin Malezya’daki Durumu ve Karşı Karşıya Kaldıkları Sorunlar

 

Ömer Faruk Çıngır, Malaya Üniversitesi

AB-Türkiye Sınır Gerilimleriyle İlgili Youtube Yorumlarının Söylem Analizi: Euronews Örneği

 

Apak Kerem Altıntop & Yasin Özbey, İstanbul Üniversitesi

İnsan Hakları Bağlamında İklim Kaynaklı Göçler için Bölgesel Adaptasyon Stratejilerine Yönelik İhtiyaç: Yeni Zelanda-Pasifik Adaları Vakası

Özden Öz, FAU Erlangen-Nürnberg Üniversitesi & İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ulusötesi Cenaze Hizmetleri: Almanya’daki Türkler Örneği

Aysima Çalışan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Türkiye Üniversitelerinde Erasmus Hareketliliğinin Mekânsal ve Dönemsel Analizi

Ezgi Özey, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

15.30-15.45

Kahve Arası

15.45-17.15

 

 

4. OTURUM (Eşzamanlı Paneller)

Göçün Hukuki Boyutları
Moderatör: Neva Övünç Öztürk

Göçün Kültür ve Sanat Alanında Temsili

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı

Türkiye’de Mültecilerin Güvenlik Algısı: Hukuki Boyutun Etkisi

Gamze Ovacık, Bilkent Üniversitesi

Sinemada Göçmen Çocuk ve Kadın Temsilleri: Kefernahum ve Misafir

Onur Aytaç & Burçak Görel, Mersin Üniversitesi

İdari Yargı Kararları Işığında Uluslararası Koruma Başvurusunun Geri Çekilmesi ve Geri Çekilmiş Sayılması

Rıdvan Akın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Müzelerde Göç ve Göçmenliğin Temsili: Almanya, İngiltere ve Türkiye’deki

Örneklerin İncelenmesi

 

Gökçe Büyükmete, Dokuz Eylül Üniversitesi

Queer Sığınmacıların Kabulünde Avrupa-merkezcilik

 

Tuana Bıldırcın, Bilkent Üniversitesi

Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler Bağlamında Kültürlerarası Müziğe Dayalı Diyalog ve Göçmenin Refahı

Tuğçe Erdoğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17.20-18.00

KAPANIŞ

 

Sorularınız için: rc.mig@bilgi.edu.tr