Uluslararası İlişkiler Bölümü Kış Seminerleri - Barış ve Çatışma Bağlamında Gençliğin Rolü: Kıbrıs Örneği

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 24 Aralık, Perşembe

Saat: 14.00

Konuşmacı: Cihan Dizdaroğlu

Metin: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen kış seminerlerinin altıncı etkinliğinde Barış ve Çatışma Bağlamında Gençliğin Rolü: Kıbrıs Örneği konusu ele alınıyor. Etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Meeting ID: 856 6208 7460

Passcode: 084818