güncelleme: yayınlama:

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku ana başlıklı konferansın amacı, eşya hukuku alanında güncel gelişmeleri ve tartışmaları yargı kararları kapsamında ele almaktır. Bu çerçevede bildiriye konu kararların eşya hukuku ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın, BAM’ın ya da İlk Derece Mahkemesi’nin verdiği tartışmalı kararlardan olması beklenmektedir.

Tarih: 7 Mayıs 2021, Cuma

Saat: 09.15-17.00

Etkinlik zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt olmak için tıklayınız.

Program

 

I. Oturum 9.15-10.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Barış Demirsatan | Boşanma Protokollerinin Paylı Mülkiyette Paylaşmayı İsteme Hakkına Etkisi

Arş. Gör. Dr. Caner Taşatan | Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazlar Bakımından Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Yönündeki Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi

Av. Dr. Şebnem Nebioğlu Öner | Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Aile Konutu Şerhi Engeli: Anayasa Mahkemesinin Feridun Çalışkan ve Diğerleri Kararı

[Soru – Cevap 20 dk.]

[15 dk. ara]

 

II. Oturum 11.00-12.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aydıncık Midyat | Fiili Taksim Bir Paylaşma Engeli Teşkil Eder mi?

Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem | Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesinde Taşınmaza Ait Pay Üzerindeki İntifa Hakkının Varlığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun Kararının ve TMK m. 700 Hükmünün Eleştirilmesi

[Soru – Cevap 20 dk.]

 

12.00-13.00 Öğlen Arası

 

III. Oturum 13.00-14.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burak Özen, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner | Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Taşınmaz Satış Vaadinin Tescilin Yolsuzluğuna Etkisine ve Süresi Geçmiş Şerhin Sonuçlarına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ayşe Arat | Yargıtay’ın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yükleniciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilere Yönelik Yerleşik Kararlarının, Y. 23. HD. 10.10.2019 ve E. 2016/6069 K.2019/4156 Sayılı Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

[Soru – Cevap 20 dk.]

[15 dk. ara]

 

IV. Oturum 14.15-15.35

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgehan Çetiner, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Alperen Karaşahin | Taşınmaz Mülkiyetinin Teminat Amaçlı İnançlı Devrine Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18.02.2020 Tarihli ve E. 2018/1065 K. 2020/180 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gençer Özdemir | Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

Arş. Gör. Dr. Şeyda Dursun Karaahmetoğlu | Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Bakımından MK m. 988 ve 989 Hükümlerinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesi

[Soru – Cevap 20 dk.]

[15 dk. ara]

V. Oturum | 16.00-17.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım | Sahte Vekil ile Satım Sözleşmesi Akdetmiş Olan Alıcının Ödemiş Olduğu Semen Nedeniyle TMK m. 1007 Kapsamında Tazminat Talep Etmesi Mümkün Müdür? Yargıtay’ın Bu Konudaki Yerleşik İçtihadı Hakkında Bazı Değerlendirmeler

Doç. Dr. Mehmet Akçaal | Yargıtay Kararları Işığında Tapu Sicilini Düzeltme Davasında Husumet

[Soru – Cevap 20 dk.]


    Dosyalar

  • Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku