güncelleme: yayınlama:

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku

Tarih: 7 Mayıs 2021, Cuma

Etkinlik zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt gerekmemektedir.

 

Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku ana başlıklı konferansın amacı, eşya hukuku alanında güncel gelişmeleri ve tartışmaları yargı kararları kapsamında ele almaktır. Bu çerçevede bildiriye konu kararların eşya hukuku ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın, BAM’ın ya da İlk Derece Mahkemesi’nin verdiği tartışmalı kararlardan olması beklenmektedir. Konferansa Doktora derecesini almış kişiler başvurabilir.

Konferansta tebliğ sunmak isteyenlerin, en fazla 1500 kelimelik, dipnotlu bir tebliğ özetini 1 Mart 2021 tarihine kadar zeynep.kahveci@bilgi.edu.tr adresine Word veya PDF formatında e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen tebliğ özetleri, Hakem Heyeti tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunda Konferans’ta sunulacak tebliğler 15 Mart 2021 tarihinde başvuranlara e-posta yoluyla duyurulacaktır.

 

Hakem Heyeti:

Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk N. Nomer (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Çetiner (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ece Baş Süzel  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 1 Mart 2021

Seçilen Bildirilerin Açıklanması: 15 Mart 2021

Bildiri Özetleri 

  1. Bildiri özetleri 800 ila 1500 kelimeden oluşmalıdır. 
  2. Bildiri özetlerinin kaynakçalı olmasına gerek yoktur. Eklemek isteyen adaylar, kelime sınırının dışında kalacak şekilde ekleme yapabilirler.
  3. Dipnotları için, aşağıda, tam metin yazım kurallarında yer alan dipnotu yazım kuralları esas alınmalıdır.
  4. Bildiri özetlerinin sonuna, bildiriye konu edilecek yargı kararının tam metni eklenmelidir. Yargı kararı, asgari veya azami kelime sınırı içinde sayılmayacaktır.
  5. Adayın unvanıyla birlikte ad/soyadının, çalıştığı kurum bilgilerinin ve ORCID numaralarının bildiri özetinde, başlığın altında yer alması gerekmektedir.
  6. Bildiri özetleri Word formatında zeynep.kahveci@bilgi.edu.tr adresine yollanacaktır. 
  7. Son gönderim tarihi 1 Mart 2021’dir. Sonuçlar 15 Mart tarihinde açıklanacaktır.

Bildiri özetleri ile ilgili detay için ilgili dosyayı referans alınız.

    Dosyalar

  • Yargı Kararları Sempozyumu I – Eşya Hukuku