güncelleme: yayınlama:

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar-V Pandeminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri Sempozyumu

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar-V  Pandeminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri Sempozyumu

Tarih: 17 Eylül 2021

Saat: 10.00

Çevrimiçi

 

Program:

10.00-10.15: Açılış Konuşması

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

 

I. Oturum

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.15-10.45: Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Pandemi (Covid-19) Sürecinde Evden Çalışma: İşçinin İş Yaşamı - Özel Yaşam Dengesi: Sosyal Temastan Uzak ancak Sürekli Ulaşılabilir Olma Çelişkisi Üzerine Düşünceler

10.45-11.15: Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Pandemi Döneminde Tele Çalışmanın İşçinin Ulaşılabilir Olmama Hakkına Etkisi

11.15-11.45: Ar. Gör. Merve KutluAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Ar. Gör. Ali Uçar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Tarafların Hak ve Borçları Kapsamında Koronavirüs Pandemisinde Uzaktan Çalışma

11.45-12.00: Soru - Cevap                 

12.00-13.00: Öğlen Arası

 

II. Oturum

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Murat Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

13.00-13.30: Dr. Öğretim Üyesi Canan Ünal Adınır, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Müşteri Talepleri Nedeniyle İşveren Feshinin Geçerli Fesih Kapsamında Değerlendirilmesi, Ayrımcı Fesihler ve Baskı Feshi

13.30-14.00: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kayırgan, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Eşi Sağlık Çalışanı Olan İşçinin Diğer İşçiler Tarafından İstenmemesi Baskı Feshi

14.00-14.15: Soru - Cevap

14.15-14.30: Ara

 

III. Oturum

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.30-15.00: Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ayça İzmirlioğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İşçinin Covid-19 Hastalık Belirtilerini Taşıdığını veya Temaslı Olduğunu İşverene Bildirmemesi Durumunda Karşılaşabileceği Olası Müeyyidelerin İncelenmesi

15.00-15.30: Dr. Öğretim Üyesi Emrah ÇetinTrabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Covid-19 (Koronavirüs) Pandemisi ve Sosyal Güvenlik Hakkı

15.30-15.45: Soru - Cevap