güncelleme: yayınlama:

“Avrupa Çalışmaları: Türkiye, AB ve Ötesine İlişkin Perspektifler” Lisansüstü Öğrenci Konferansı

“Avrupa Çalışmaları: Türkiye, AB ve Ötesine İlişkin Perspektifler” Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Tarih: 25 Şubat 2021, Perşembe

Saat: 09.30 – 19.00

İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve Akademik AB Çalışmaları Türkiye Ağı (A-NEST) işbirliğinde Avrupa Çalışmaları Öğrenci Konferansı 

Kayıt olmak için tıklayınız.

Program:

09.30 – 10.00    Açılış Konuşmaları

Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü Müdürü

Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı

10.00 -  11.45    1. Oturumlar

 

PANEL 1

Moderatör: Pelin Sönmez, Kocaeli Üniversitesi

Çağla Avcıoğlu, YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Farklılaştırılmış Entegrasyon Çerçevesinde Mülteci Uzlaşısı

 

Sinem Çam, YL Öğrencisi, Mersin Üniversitesi

Uluslararası Kuruluşların Suriye Krizine Yanıtı: Mersin'de Yürütülen AB Destekli İstihdam Projeleri ve Etki Analizleri

 

Ulvi Yener Ceyhan, YL Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi

Göçün Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye 

PANEL 2

Moderatör: Emirhan Göral, Marmara Üniversitesi

Ayşe Tuğçe Samsun, YL Öğrencisi, Ege Üniversitesi

Avrupa Birliği’nde Hukukun Üstünlüğünü Korumak: Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar

 

Yunus Eren, YL Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bir Uluslararası İnsan Hakları Denetim Mekanizması Olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Göç ve Mülteciler Özel Temsilciliği: Kuruluşu, Yapısı, Faaliyetleri ve Raporları

 

Görkem Yaz, YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Yerel Yönetimlerin Değişen Rolü: Özgür Şehirler Paktı ve AB-Türkiye İlişkilerinin Yerelden Yeniden Yapılandırılabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

 

PANEL 3

Moderatör: Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayda Sezgin, YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Avrupa Birliği-Yükselen Güçler İlişkisi: Küresel Yönetişim Bağlamında Bir Değerlendirme

 

Büşranur Yiğit, YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Brexit’in Kuzey İrlanda’ya Etkisinin Hayırlı Cuma Anlaşması Çerçevesinde İncelenmesi

 

Cemre Aysel, YL Öğrencisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Postmodern Jeopolitik ve Avrupa Sınırları

 

Mert Kılıç, Hazal Şimşek, Nuran Öksüz, YL Öğrencileri, Carlos III of Madrid University

Avrupalı Lavanta Oyu ve Ötesi: Eşcinsel Evliliğin Yürürlüğe Konmasının Siyasi Katılıma Etkisi

 

13.00 – 14.45    2. Oturumlar

PANEL 4

Moderatör: Gökay Özerim, Yaşar Üniversitesi

Murat Altuntaş & M. Veyis Kılıç, Doktora ve YL Öğrencileri, Yalova Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Türk Kızılay Aile Bağlarının Yeniden Tesisi Programı: Türkiye-Suriye Örneği

 

Melek Özlem Ayas, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Aday Ülkelikten Sınır Polisliğine: 18 Mart Mutabakatı Sonrası Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Göç Yönetimi Bağlamında Değişimi

 

Sabiha Ekin İlktürk, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Günümüzde Avrupa Birliği’nde Yabancı Düşmanlığının Yükselişindeki Tarihsel Etmenler

 

İlhan Fulya Metin, YL Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Avrupa Birliği Genişleme Sürecinin Türkiye’deki Bulgaristan Türklerinin Uluslararası Göç Eğilimleri Üzerine Etkileri

 

PANEL 5

Moderatör: Çiğdem Nas, Yıldız Teknik Üniversitesi

Huriye Dilbeste Tomur, Doktora Öğrencisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Denizyolu Taşımacılığında Rekabet İhlalleri: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneğinde Bir İnceleme

 

Esma Yağmur Sönmez, Doktora Öğrencisi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinin Askıya Alınması: Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu

 

Furkan Sağlam, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

AB’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’Ne Taraf Olması Meselesinin Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)’nın 2/13 Sayılı Danışma Görüşü Işığında Değerlendirilmesi

 

Yalçın Yurttaş, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Hukuk Aracılığıyla Dağılma: Yeni-İşlevselciliğin AB'deki Geleceği

 

PANEL 6

Moderatör: Metin Koca, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü

Aslı Şebnem Haliman, YL Öğrencisi, Koç Üniversitesi

Srebrenitsa Katliamı Üzerine Ulusötesi Hafıza Tartışmaları: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Analiz

 

Burcu Dolanbay, YL Öğrencisi, University of Bremen & Jacobs University

Türkiye ve Yunanistan'ın Güvenlik Anlayışları Üzerinden Doğu Akdeniz Bölgesindeki Askeri Tansiyonu Değerlendirmek

 

Muharrem Bayrak, YL Öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Balkanlardaki Artan Çin Faaliyetleri, AB- Çin İhtilafına Mı Neden Oluyor?

 

Özlem Gülen, YL Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Dil Hakları Aracılığında Etnik Entegrasyon ve Avrupalılaşma Süreci: Batı Balkan Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

15.00 – 16.45    3. Oturumlar

PANEL 7

Moderatör: Aslı Bilgin, Çukurova Üniversitesi

Kübra Öztürk, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Sınırlı Avrupalılaşma Örneği Olarak Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu

 

Ayhan Gücüyener Evren, Doktora Öğrencisi, Kadir Has Üniversitesi

Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikaları Perspektifinden Normatif Güç Tartışması

 

Gamze Ovacık, Doktora Öğrencisi, Bilkent Üniversitesi

Uluslararası Mülteci Hukukunda Güvenli Üçüncü Ülke Kavramı ve AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Uygulanması

PANEL 8

Moderatör: Senem Aydın-Düzgit, Sabancı Üniversitesi

Emre Erdemir, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Hangi Entegrasyon Teorisi: Avrupa Birliği Özelinde Bir Değerlendirme

 

Batur Ozan Togay, Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi

1930’lardaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Görüşmelerinde Avrupa Temsil ve Tasvirleri

 

Bekir Turan, Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Rakip Güçlerin Sırbistan Üzerindeki Rekabeti: AB-Türkiye ve Rusya Örneği

 

Mustafa Gökcan Kösen & Deniz Tığlı, Doktora Öğrencileri, Kadir Has Üniversitesi

Güvensizliğe Güven: Karadeniz Kıyısında Türkiye-AB İlişkileri

PANEL 9

Moderatör: Özge Onursal-Beşgül, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ayşe Özge Erceiş, YL Öğrencisi, University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele: Türkiye ve AB’nin Kesişim Noktası

 

Emre Gürbüz, YL Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yabancılara Yapılan Satışlar Milli Güvenliği Nasıl Etkiler?

 

Mustafa Koray Altun, YL Öğrencisi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Normatif Güç Avrupa

 

PANEL 10

Moderatör: Ebru Turhan, Türk-Alman Üniversitesi

Buğra Güngör, Doktora Öğrencisi, Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva

Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyelik Süreci: Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Raporları Üzerinde Hesaplamalı Metin Analizi

 

Büşra Özyüksel, Doktora Öğrencisi, University of Szeged

Türkiye-AB İlişkilerinin Politik Psikolojisi

 

Erman Ermihan, Doktora Öğrencisi, Kadir Has Üniversitesi

Ne Senle, Ne de Sensiz: Türkiye-AB İlişkilerinde Kimlik Söylemlerindeki Değişimler

 

Merve Yavuz, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi

AB’nin Türkiye Üzerindeki Normatif Gücünün Sonu mu?

 

17.00 – 18.45    4. Oturumlar

PANEL 11

Moderatör: Yonca Özer, Marmara Üniversitesi

Heval Öztürk, YL Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Türkiye-AB İlişkilerinin AB Enerji Politikasına Etkisi

 

Berfu Gündoğdu, YL Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi

Enerji Güvenliği Bağlamında Avrupa Birliği-Türkiye İlişkisi

 

Mustafa Burak Şener, YL Öğrencisi, University of Pécs

Doğu Akdeniz'de Enerji Güvenliği: Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri

 

Serim Türkay, YL Öğrencisi, Marmara Üniversitesi

Doğu Akdeniz Krizi: Bir Bölgenin Güvenlikleştirilmesi

PANEL 12

Moderatör: Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi

İrem Karamık, Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi

Avrupa Birliği Göç, Güvenlik ve Savunma Politikalarının Medya Yansımalarındaki Duygular

 

Bekir Halhallı, Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

Hollanda’da İslamofobi: PVV Örneği

 

Hilal Sert, Doktora Öğrencisi, Bilkent Üniversitesi

Türkiye ve Avrupa Birliği: Güvenlik Perspektifinden Farklılaştırılmış Entegrasyon

PANEL 13           

Moderatör: Emre Gönen, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Başak Kumtepe, YL Öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi

Avrupa Birliği’nin Geleceği

 

Müşerref Önal, YL Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

AB-Türkiye İlişkileri: Brexit Sonrası Bütünleşme Modeli

 

Özden Öz, YL Öğrencisi, FAU Erlangen-Nürnberg

AB Bağlamında Milliyetçilikten Bölgeciliğe Geçiş

 

M. Enes Arslan, YL Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Avrupa’da Aşırı Sağ: Ulusaşırı Bir Hareket Olarak Pegida Örneği

 

PANEL 14

Moderatör: Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kristína Pitoňáková, YL Öğrencisi, Palacký University Olomouc

Participation of Women in Protests

 

Nenad Spasojevic, Doktora Öğrencisi, University of Belgrade

Trends And Perspectives In The European Integration Of Turkey And Serbia

 

George Athanasopoulos, YL Öğrencisi, Panteion University

EU – Turkey Relations: Are There Any Perspectives Of Improving Or Worsening Their Bounds?

18.45                  KAPANIŞ

Özge Onursal Beşgül, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

    Dosyalar

  • “Avrupa Çalışmaları: Türkiye, AB ve Ötesine İlişkin Perspektifler” Lisansüstü Öğrenci Konferansı