güncelleme: yayınlama:

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2021

Tarih: 3 Mart-2 Haziran 2021 Saat: 19.00-21.30

 

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde dağıtım anlaşmaları, birleşmeler, fiyatlandırma politikaları ve iş birliği anlaşmaları gibi pek çok ticari işlemi yakından ilgilendirmekte ve düzenlenen piyasalar dahil olmak üzere, ekonominin her alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle, rekabet hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, günümüzde başta avukatlar olmak üzere, yöneticiler ve üst düzey çalışanlar açısından son derece önemlidir.

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı, esas itibarla Türk pozitif rekabet hukukunu konu edinmektedir. Bu nedenle Rekabet Kurulu kararları ve düzenlemeleri, ana inceleme konusunu oluşturmaktadır. Ancak mehaz teşkil etmesi bakımından AB ve etkisine binaen ABD rekabet hukukları da seminer konuları arasında yer alır. Güncel konu ve tartışmalar, konuların uzmanları (avukatlar ve akademisyenler) tarafından teorik ve uygulama boyutu ile aktarılmakta ve örnek kararlar ile yasaklayıcı normların çizdiği çerçeve izah edilmektedir.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan seminer, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

 

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sorularınız için: deniz.tanli@bilgi.edu.tr veya rhm@bilgi.edu.tr / 0212 311 7747


PROGRAM (12 Hafta)

1. HAFTA / 3 Mart 2021

Yabancı Rekabet Otoriterlerinin Vermiş Olduğu Kararların Rekabet Hukuku İhlallerinden Doğan Tazminat Sorumluluğundaki Delil Niteliği Hakkında Tartışmalar

Prof. Dr. Yılmaz Aslan (Aslan Hukuk Bürosu)

12. Yılında Ceza Yönetmeliği’nin Muhasebesi: Taşlar Yerine Oturdu mu?

Av. Haluk Arı (Arı Avukatlık Bürosu)

Av. Cenk Konukpay (Arı Avukatlık Bürosu)

 

2. HAFTA / 10 Mart 2021

Avrupa Yeşil Mutabakat Politikalarının Rekabet Hukuku Uygulaması Üzerindeki Olası Etkileri ve Tüketici Refahı Kavramının Yeniden Tanımlanması İhtimali

Av. Gönenç Gürkaynak, LL.M. (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

Av. Barış Yüksel, LL.M. (ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu)

Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat Davaları: Firmalar Bakımından Fırsatlar (ve Riskler)

Gökşin Kekevi, LL.M. (Arçelik Rekabet Uyum Yöneticisi)

 

3. HAFTA / 17 Mart 2021

Liman Hizmetleri Alanındaki Düzenlemeler ve Rekabet

Av. Fatma Devrim (Tüpraş Hukuk Müşaviri)

Rekabet Hukukunda Yeni Bir Yaptırım Türü Olarak “Yapısal Tedbirler”

Dr. Muzaffer Eroğlu (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

4. HAFTA / 24 Mart 2021

7246 sayılı Kanunla Getirilen De Minimis Kuralının Türk Rekabet Hukukunda Uygulanabilirliği

Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Rekabet Hukukunda Geçici Tedbir Kararlarının Yükselişi: Dijitalizasyon ve Pandeminin Etkileri

Av. Caner K. Çeşit (ACTECON)

Av. Mustafa Ayna (ACTECON)

 

5. HAFTA / 31 Mart 2021

İnovasyon Rekabeti: Rekabet Hukukunda Paradigma Değişimi mi? (Alman Otomotiv Üreticileri Soruşturmaları ve Facebook Davası Ekseninde Değerlendirmeler)

Dr. Çiçek Ersoy (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yoğunlaşma Kontrolünde İnovasyon Rekabetinin Rolü

Neyzar Ünübol, LL.M. (Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu, Rekabet Hukuku Danışmanı)

 

6. HAFTA / 7 Nisan 2021

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Işığında Yerinde İnceleme Yetkisinin Gelişimi ve Olası Riskler

Av. Gülçin Dere, LL.M. (Paksoy Hukuk Bürosu, Rekabet Hukuku Danışmanı)

Rekabet Kurumu’nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

Dr. Mehmet Bedii Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

7. HAFTA / 14 Nisan 2021

Rekabet Kurulu’nun Akaryakıt Piyasasına Müdahalelerinin Bir Okuması

Hakan Erek (CK Enerji - Uyum Müdürü)

Rekabet Kurulu’nun 2020 Akaryakıt Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Tespitine Dair Yaklaşıma ve Verilerin İktisadi Analizine Yönelik Değerlendirmeler

Doç. Dr. Emin Köksal (Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi Bölümü)

Av. Bora İkiler (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

 

8. HAFTA / 21 Nisan 2021

Perakendecilere Peş Peşe Açılan Soruşturmalar ve Yeni Sektör Araştırmaları Bize Ne Söylüyor? Rekabet Kurulu’nun Ajandasında Alıcı Gücü Var mı?

Av. Dilan Alma (Rosenblatt & Company)

Amacı Bakımından Rekabetin Kısıtlanması Kavramına İlişkin Son Dönem ABAD Kararları ve İktisat Perspektifinden Bir Sentez

Erdem Aktekin, LL.M. (ACTECON)

Av. Nabi Can Acar (ACTECON)

 

9. HAFTA / 28 Nisan 2021

Birleşme ve Devralma İşlemlerine İlişkin Para Cezası Riskleri: Şirketler Neden Bildirimde Bulunmaz veya Yanlış Bilgi Verir?

Av. Gamze Çiğdemtekin LL.M. (Çiğdemtekin Çakırca Arancı Hukuk Bürosu)

Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalara İlişkin İptal Kararlarının Sonuçları: “Tekel Birası Kararı”

Dr. Hamdi Pınar (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

10. HAFTA / 5 Mayıs 2021

Rekabet Kurulunun Güncel Kararları Işığında Kamu Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu İşlem ve Eylemleri ile Bunlara Uygulanabilecek Yaptırımlar

Gülce Korkmaz (İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Burslu Lisansüstü Öğrenci)

İstihdam Pazarlarında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar

Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk Bürosu)

 

11. HAFTA / 26 Mayıs 2021

Dijital Piyasalarda Yoğunlaşmalara Ex Post Bakış: Makaralar Geri mi Sarılıyor?

Av. Burcu Can, LL.M. (Burcu Can Avukatlık Bürosu)

Büyük Teknoloji Firmalarının Ex-Ante ve Ex-Post Regülasyonu: Mukayeseli Analiz ve Türkiye için Çıkarımlar

Av. Şahin Ardıyok (Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı)

Burak Aytekin

 

12. HAFTA / 2 Haziran 2021

Ortak Girişim ve Ana Teşebbüs Tek Bir Ekonomik Bütünlük Oluşturur mu? Türk Rekabet Hukuku Uygulaması

Dr. Kadir Baş (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Rekabet Hukukundaki “Ekonomik Bütünlük” Kavramının İdarenin Usule İlişkin İşlemleri Bakımından Değerlendirilmesi

Av. Emre Önal (Gedik Eraksoy Avukatlık Ortaklığı)

Av. İpek İnce (Gedik Eraksoy Avukatlık Ortaklığı)