güncelleme: yayınlama:

İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Sertifikalı Rekabet Hukuku Eğitimi

İdari Yargı Hâkimlerine Yönelik Sertifikalı Rekabet Hukuku Eğitimi

Tarih: 22 Mart - 9 Nisan 2021 Saat: Pazartesi ve Çarşamba günleri 18.30-20.30 // Cuma günü 18.30-21.30

 

Türkiye Adalet Akademisi ile işbirliği içerisinde düzenlenen idari yargı hâkimlerine yönelik Sertifikalı Rekabet Hukuku Eğitim Programı, Türk rekabet hukukunu konu edinmektedir.

Program kapsamında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Rekabet Kanunu) ve bu kanunun ikincil mevzuatı, Rekabet Kurulu ve idari yargı kararları ekseninde ele alınacaktır. Rekabet hukukunun hangi teşebbüs davranışlarını yasakladığı, bu yasaklara aykırı davranışların hukuki sonuçları; rekabet hukuku doktrin ve uygulamasındaki güncel sorunlarla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. Tabiatıyla bu yapılırken, rekabet hukuku analizlerine yön veren hukuk ve ekonomi doktrini ve mehaz Avrupa Birliği rekabet hukuku ve bu yargı yerindeki gelişmeler de dikkate alınacaktır. Program kapsamında, Rekabet Kanunu’nda 2020 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren değişiklikler ve bunların yansımaları da önemi nedeniyle özel olarak incelenecektir. Ayrıca son dönemde tüm dünyada önemli bir tartışma konusu olan dijital ekonominin rekabet politikası açısından yarattığı sorunlara da değinilecektir.

Programın amacı, rekabet hukuku alanındaki güncel gelişme ve tartışmaları içtihatlar eşliğinde katılımcılara aktarmak, rekabet hukuku sorunlarını katılımcıların uygulama tecrübeleri ekseninde karşılıklı olarak tartışmak ve Türk rekabet hukukunu, bu hukuka temel olan iktisadi düşünce ve mehaz Avrupa Birliği uygulamaları ışığında baştan sona inceleme konusu yaparak, rekabet hukuku konusunda katılımcıların bilgi birikimini ileri düzeye taşımaktır.

 

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sorularınız için: deniz.tanli@bilgi.edu.tr veya rhm@bilgi.edu.tr / 0212 311 7747

 

PROGRAM (3 Hafta)

1. HAFTA:

Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar (22 Mart 2021, Pazartesi)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Avrupa Birliği Rekabet Hukukuna Genel Bakış (24 Mart 2021, Çarşamba)

Dr. Zeynep Ayata

Rekabet Kurumunun İnceleme ve Araştırma Usulleri ve İdari Yaptırımlar (26 Mart 2021, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı / Dr. Muzaffer Eroğlu

 

2. HAFTA

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar I: Giriş ve Karteller (29 Mart 2021, Pazartesi)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar II: Yatay Anlaşmalar ve Muafiyet Rejimi (31 Mart 2021, Çarşamba)

Dr. Kadir Baş

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar III: Dikey Anlaşmalar ve Grup Muafiyeti Tebliği (2 Nisan 2021, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

 

3. HAFTA:

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması I: Hâkim Durum ve Sömürücü Kötüye Kullanmalar (5 Nisan 2021, Pazartesi)

Dr. Muzaffer Eroğlu/Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması II: Dışlayıcı Kötüye Kullanmalar (7 Nisan 2021, Çarşamba)

Dr. Muzaffer Eroğlu

Yoğunlaşma Denetimi (9 Nisan 2021, Cuma)

Dr. Kadir Baş

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’daki Özel Hukuk Yaptırımları (9 Nisan 2021, Cuma)

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı