güncelleme: yayınlama:

Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Tarih: 21 Nisan 2021, Çarşamba
Saat: 17.30
Zoom
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü’ne bağlı Dijital Medya ve Çocuk Platformu tarafından düzenlenen panel kapsamında, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin bundan böyle dijital dünyada da geçerli olacağını tanıyan 4 Şubat 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Yorum No 25 kararının ele alınması, konunun uzmanları tarafından yorumlanması ve öneminin kamuya anlatılması hedefleniyor. Panelde söz alacak konuşmacılar, çocukların hayatlarında önemli yer tutan dijital ortamlarda ne gibi fırsatlara sahip olduklarını, ancak bunun yanında ne gibi risklerle karşı karşıya olduklarını, hak temelli bir çerçevede ele alıp tartışacaklar.
BM Genel Yorum No 25, her üç internet kullanıcısından birinin çocuk olduğu çevrimiçi dijital dünyanın, yaş farkı gözetmeyen, ticari olarak şekillenmiş bir dünya olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak hazırlanmış olan bir belgedir. Bu belge dünyanın her yerinde geçerli olacak şekilde, dijital dünyada çocuğun yüksek yararının gözetilmesini garanti altına almak üzere, çocukların da görüşü alınarak hazırlanmış ve 24 Mart 2021’de dünyaya duyurulmuştur.  
 
Moderatör: Meltem Acar Yücesoy, MAY İletişim
 
Konuşmacılar:
 
Dr. Esra Ercan Bilgiç - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya Bölümü
"Dijital Dünyada Çocuk Haklarının Kapsamı - BM Genel Yorum No. 25 Ne Anlama Geliyor?"
 
Doç. Dr. Leyla Keser - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku
"Dijital Ortamlarda Çocuk Verileri ve Mahremiyet"
 
Doç. Dr. Erkan Saka - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya Bölümü
"Dijital Dünyada Çocukların İfade Özgürlüğü ve Katılım Hakkı"
 
Dr. Yusuf Yüksekdağ - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya Bölümü
"Çocukların Kişisel Verileri Üzerine Etik Tartışmalar"
 
Dr. Sarper Durmuş - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya Bölümü
"Teknoloji ve Oyun Şirketlerinin Sorumluluğu"
 
 
Kayıt olmak için tıklayınız.