güncelleme: yayınlama:

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı – III

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı – III

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecektir.

Tarih: 4 Aralık 2021, Cumartesi

Çevrimiçi

 

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla ilkini 2019 yılında düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

 

2020 yılından beri devam eden COVID-19 pandemisinin de bir kez daha gösterdiği gibi salgınlar, afetler, iklim değişikliği, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız ve süregiden çatışmaların varlığıyla insan hareketliliği alanındaki ihtiyaçlar, düzenlemeler, imkânlar ve engeller hakkında yapılan çalışmalar kelimenin tam anlamı ile hayatidir. III. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nı 4 Aralık 2021 tarihinde düzenleyerek, göç alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem birbirleriyle hem de bu alanda farklı disiplinlerde ve/veya disiplinlerarası çalışan deneyimli akademisyenlerle buluşturmak amacıyla tekrar bir araya gelmeyi umuyoruz. Bu yıl da COVID-19 pandemisine yönelik tedbir amaçlı olarak konferansı çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz. 

 

Bilim Kurulu:

A. Tamer Aker

Didem Danış

Mine Eder

Emre Erdoğan

Gülay Uğur Göksel

Ayhan Kaya

Neva Övünç Öztürk

Deniz Sert

Sedef Turper

Pınar Uyan Semerci

Deniz Güneş Yardımcı

 

Konferans dili Türkçedir.

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim: http://GOC.bilgi.edu.tr  /  rc.mig@bilgi.edu.tr


Program:

Program

09.00-09.30

Açılış

 

1. Oturum

09.30-11.00

1A. Türkiye’de Uyum Süreçleri

Moderatör: Didem Danış

1B. Göç Yönetimi ve Uygulamalar

Moderatör: Sedef Turper

 

 

Dayanışma Ağlarının Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Göç ve Sonrasındaki Sürece Etkisi

 

Zeynep Büşra Cevizci & Melike Arslan Koşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Göç Yönetimi Çalışmalarında Büyük Veri Kaynaklarının Kullanımı

 

 

Şükrü Atsızelti, İstanbul Üniversitesi

 

 

Ankara Önder Mahallesindeki Suriyeli Göçmenler ve Güvenlikleştirme Teorisi: Günlük Yaşam Pratiklerinin İncelenmesi

 

Gonca Sude Kıvrak, Ghent Üniversitesi

Göçmen Asimilasyonu Hipotezi’nin (IAH) Türkiye’de 2009-2020 Yılları İçin Test Edilmesi

 

Egemen Can Toker, Hacettepe Üniversitesi

 

 

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Eğitimli Nitelikli Suriyeli Göçmenlerin Statü Kaybı

 

Serap Tunç, Hacettepe Üniversitesi

Türkiye'de Mülteci Korumasının Uygulaması: Ankara'da STK'larda Çalışan Koruma Görevlileri Örneği

 

Berna Çetinalp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

11.00-11.30

Ara

 

 

 

 

 

2. Oturum

 

11.30-13.00

2A. Göç Bağlamında Haklara Erişim

Moderatör: Neva Övünç Öztürk

 

2B. Göçmen Emeği ve Haklar

Moderatör: Mine Eder

 

Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Adalete Erişimi

 

 

Görkem Nazlı Çelik, Üsküdar Üniversitesi

Türkiye’de Suriyeli Göçmen Kadınların Emek Piyasasına Katılamama Nedenleri

 

Mert Çildoğan, Hacettepe Üniversitesi

 

Türk Hukukunda Kadının Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Temelli Uluslararası Koruma Başvurusunun Değerlendirilmesi

 

Süreyya Can, Dicle Üniversitesi

Konya ve Aksaray İllerinde Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Çalışan Afganistan Kökenli Göçmenler

 

 

Erhan Dağlı, Aksaray Üniversitesi

 

Zorunlu İç ve Dış Göç Sürecinde Konuta Erişimin Önemi

 

Zehra Güngördü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Afgan Göçmenlerin Yasal Statülerinin Göç Deneyimleri Üzerindeki Etkileri: Ankara Örneği

Sibel Utar, Ankara Üniversitesi

13.00-14.00

Öğle Arası

 

3. Oturum

14.00-15.30

3A. Göçün Psikolojik Boyutları ve Algılar

Moderatör: Emre Erdoğan

3B. Mülteci Çocukların Haklara Erişimi

Moderatör: Pınar Uyan Semerci

 

Ruh Sağlığı Sosyolojisi Bağlamında Mültecilik

 

 

 

Ali Eren Demir, Munzur Üniversitesi

Türkiye'deki Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Haklara Erişiminin Çoklu Kırılganlık Bağlamında Değerlendirilmesi

 

Gizem Nur Ezme, Bahçeşehir Üniversitesi

 

Adana’da Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Mahalleye Bağlılıkları ve Kent Kimliğinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi

 

 

Sinan Oğan, Çağ Üniversitesi

Mülteci Çocukların Eğitimini Desteklemede Bir Strateji Olarak Suriyeliler ve Diğer Mülteci Çocuklar için Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı Örneği

 

Damla Çalık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Göçmenlere ve Mültecilere Yönelik Toplumsal Yaklaşımlar: Latin Amerika ve Ortadoğu Ülkelerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

 

İbrahim Enes Ataç, Mannheim Üniversitesi

 

Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitim Hakkına Erişimde Karşılaştıkları Problemlerin Covid-19 Pandemisi ile Derinleşmesi Üzerine Araştırma

 

Meltem Uzunpınar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

15.30-16.00

Ara

 

4. Oturum

 

16.00-17.30

4A. Göçün Uluslararası Boyutları

 

Moderatör: Deniz Sert

4B. Göçün Toplumsal ve Kültürel Yansımaları

Moderatör: Deniz Güneş Yardımcı

 

Sınır ve Sığınmacılar: Türkiye’den Yunanistan’a Göç Vakası

 

 

Hande Tomruk, Marmara Üniversitesi

 

“Öteki” ve “Biz”liğin İnşası: Sosyo-Kültürel Entegrasyon ve Toplumsal Yansımaları

 

Hacı Çevik, Hacettepe Üniversitesi

 

Uluslararası Göçün Bir Politika Aracı Olarak Kullanılması: Almanya, İsveç ve Fransa

 

 

Eda Nagihan Efe, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yabancıların Türkiye’ye Uyum Sürecinde Kültürlerarası İletişim Algıları Üzerı̇ne Nı̇tel Bı̇r Araştırma: Ankara/İstanbul Örneği

 

Gülbahar Arslan Elnasharty, Başkent Üniversitesi

 

IŞİD Saldırısına Uğrayan Ezidi Kadınları ‘Kız Kaçırma’ Olgusu Üzerinden Düşünmek

 

Helin Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Sembolik Etnisite Kavramı Çerçevesinde X ve Y Kuşağı Çerkes Kadınları

 

Nurşah Kayhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

17.30-18.00

Kapanış