güncelleme: yayınlama:

Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi & BİLGİ Düzensizlikleri

Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi & BİLGİ Düzensizlikleri

Lisansüstü Öğrenci Konferansı Tebliğ Çağrısı

Tarih: 19 Şubat 2022, Cumartesi

Çevrimiçi & santralistanbul Kampüsü

Hakikat Sonrası Çağda İnfodemi & BİLGİ Düzensizlikleri Lisansüstü Öğrenci Konferansı Tebliğ Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecektir.


Bilim Kurulu 

Sinan Alper

Özgür Arun

Selim Badur

Mutlu Binark

Emre Erdoğan

Yasemin İnceoğlu

Suncem Koçer Çamurdan

Burak Özçetin

Emel Parlar Dal

Erkan Saka

Bilge Şenyüz

Emre Toros

Aslı Tunç

Pınar Uyan Semerci


Önemli Tarihler 

Son Başvuru Tarihi: 3 Ocak 2022 

Sonuçların Açıklanması: 17 Ocak 2022 

Tebliğ Son Teslim Tarihi: 9 Şubat 2022 

Konferans Tarihi: 19 Şubat 2022 

Tebliğ Özeti Gönderimi 

Başvuru için en fazla 500 sözcükten oluşan tebliğ özetleri, kısa özgeçmiş bilgisiyle birlikte 3 Ocak 2022 tarihine kadar infodemikonferansi@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir. 

Konferans dili Türkçedir.  

Ayrıntılı bilgi ve iletişim: http://goc.bilgi.edu.tr