güncelleme: yayınlama:

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Sertifika Programı

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Sertifika Programı

FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı

Tarih: 2-8 Haziran 2022

santralistanbul Kampüsü

Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer Ltd, Cenevre / İsviçre Tahkim Kurumu Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer inşaat sektörü uzmanları, avukatlar ve tabii ki öğrenciler için her yıl bir sertifika programı düzenlemektedir. Program, pratik ve hukuki önemi büyük uluslararası inşaat projeleri ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında, genellikle 21 saat dersin 7 gün içinde yoğunlaştırılmış olarak verilmesi suretiyle yürütülmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben programın son günü olan yedinci günde bir Ek Modül gerçekleşecektir.

Sertifika programımızın konusunu “FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı – Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü” oluşturmaktadır. Büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı birtakım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda FIDIC gibi yaygın kullanılan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

Etkinlik dili İngilizce’dir.

Başvuru: Kontenjan sınırlıdır ve kayıt gerekmektedir. Son başvuru tarihi, 27 Mayıs 2022’dir.

Kayıt için: insaathukuku@bilgi.edu.tr    |   0212 311 6766

Daha fazla bilgi: https://insaat-hukuku.bilgi.edu.tr/tr/sertifika-programlari/