güncelleme: yayınlama:

I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi

I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi

Tarih: 24-25 Eylül 2022 

Yer: santralistanbul Kampüsü 

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI 

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ 

I. ULUSAL SİYASET BİLİMİ KONGRESİ  

 

Siyasi İlimler Türk Derneği tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi alanlarının yanı sıra siyaset bilimiyle kesişen hukuk, tarih, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve felsefe alanlarında çalışan akademisyenlere açıktır. Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora öğrencileri de kongreye başvurabilir. Bireysel bildiri veya panelle başvurmak mümkündür. Kongrenin dili Türkçedir. Kongre başvuru formları ve ayrıntılı bilgiye linkli adresten ulaşabilirsiniz. 

 

Önemli Tarihler:

 

Bildiri Özeti ve Panel Önerileri için Son Başvuru Tarihi 

16 Temmuz 2022 

 

Kabul Edilen Bildiri ve Panel Önerilerinin Duyurusu 

15 Ağustos 2022 

 

Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi 

15 Eylül 2022