güncelleme: yayınlama:

HISTORY TALKS: Geri Dönmemeye Yemin Ettiler

HISTORY TALKS: Geri Dönmemeye Yemin Ettiler

Tarih: 25 Mayıs 2022, Çarşamba

Saat: 13.00-15.00

Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-207

Geri Dönmemeye Yemin Ettiler: İmparatorluğun Sonunda Ermeni Göçü ve Fotografik Belgeleme

HISTORY TALKS serisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

Konuşmacı: Hazal Özdemir

 

1896-1908 arasında Osmanlı Ermenileri Amerika’da artan iş olanakları sebebiyle imparatorluktan ayrılırken II. Abdülhamid idaresi bu hareketliliği belirli şartlara bağlamıştı. Ermeniler Osmanlı tabiiyetinden çıkmak (terk-i tâbiiyet), geri dönmeyeceklerine dair bir senet imzalamak ve fotoğraflarını devlete teslim etmekle yükümlüydüler. Ermeni hareketliliği üzerindeki resmi kısıtlamaların, modern devletin fotoğraf gibi gözetleme tekniklerini ve daha az kapsayıcı bir tabiiyet ve aidiyet anlayışını bir araya getirdiğini savunuyor, tezimde terk-i tabiiyet kanunu ve fotoğraf uygulamasını inceliyorum. Ermeni göçmenlerin tabiiyetten çıkarılmasını zorunlu kılmayı ve fotoğrafları arşivleyerek göç veri tabanı ismini verdiğim bir sistem oluşturmayı, Abdülhamid idaresinin bürokratikleşme ve sınır oluşturma pratiklerini tamamlayan yönetim teknikleri olarak okuyorum. Projem, Abdülhamid idaresinin bu fotoğrafları nasıl ve neden arşivlediğini incelerken diğer taraftan vatandaşlıktan çıkarma kayıtlarının üretiminin, dağıtımının ve arşivlenmesinin, Ermenilerin Osmanlı tabiiyetlerini geri kazanmalarını veya imparatorluğa geri dönmelerini engellemek için yeni bir tür göç veri tabanının oluşturulmasına nasıl katkıda bulunduğunu soruyor.

 

Hazal Özdemir Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü 2017 yılında yüksek onur derecesi ile tamamladı. Ardından Birkbeck, University of London’da Sanat ve Fotoğraf Tarihi Programı’nda yüksek lisans yaptı. 2018 yılından beri Northwestern Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora öğrencisi. Tez projesi 2021-2022 Akademik Yılı’nda American Research Institute in Turkey (ARIT) ve Society of Armenian Studies (SAS) gibi kurumlar tarafından fonlanmıştır.