BİLGİ TÜRMER Türkçe Konuşmalar / Turkish Talks - 5

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 07 Haziran 2022, Salı 

Saat: 17.15 

Çevrimiçi 

 

Çok Terimli İşlemleme Ağacı: Bir Deneysel Veri Modelleme Tekniği

 

BİLGİ TÜRMER tarafından Türk Dili Birimi, BİLGİ ELT Club ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü destekleriyle düzenlenmektedir.

 

Konuşmacı: Kasım Burak Çavuşoğlu 

 

BİLGİ TÜRMER Türkçe Konuşmalar / Turkish Talks, her yönüyle Türkçe, “ikinci dil olarak Türkçe öğretimi”, genel olarak dil öğretim yöntem ve teorileri ile dilbilim alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaların sunulduğu ve üzerine tartışıldığı seminerler dizisidir.  

 

Geçtiğimiz yıllarda, Türkçe sözcük türetme, ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde “konuşma dili” ile “dinleme stratejileri”, yabancı dil öğretiminde “ana dili konuşuru olma(ma)nın etkisi” konularında yüz yüze toplantılar gerçekleştirildi.  

 

Bu hafta beşincisi düzenlenen BİLGİ TÜRMER Türkçe Konuşmalar / Turkish Talks’ta İngilizce Öğretmenliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kasım Burak Çavuşoğlu, dilbilim alanında kanonik olmayan kelime sırasına sahip cümlelerin işlenmesi üzerine “Çok Terimli İşleme Ağacı: Bir Deneysel Veri Modelleme Tekniği” başlıklı çalışmasını konu alacak. 

  

Meeting ID: 459 841 1202 

Passcode: 780849