güncelleme: yayınlama:

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sahne, Perde, Ekran Oyuncuları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Sahne, Perde, Ekran Oyuncuları

Tarih: 23 Eylül 2022, Cuma

Saat: 09.15-18.00

Yer: santralistanbul Kampüsü / Seyfi Arkan Binası Mahkeme Salonu

Sempozyum, BİLGİ Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Program:

Açılış Konuşmaları | 09.15-09.30

Vahide Perçin - Oyuncular Sendikası Genel Başkanı

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - BİLGİ Hukuk Fakültesi, V. Dekan

1. Oturum | 09.30-11.00

Türkiye’de Oyuncu Olmak

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsevil Alpagut - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sercan Gidişoğlu – Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri

“Türkiye’de Oyuncuların Çalışma Biçimi: Olması Gereken ve Uygulamada Olan”

Hüseyin Karabey – Film Yapımcısı

“Bir Yapımcının Gözü ile Dizi ve Film Sektörü”

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz - Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Dr. Nursel Durmaz Bodur - Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

“Sahne, Perde ve Ekran Oyuncularının Çalışma Koşulları ve Sosyal Güvenliği Üzerine Bir Alan Araştırması”

Soru-Cevap

Ara | 11.00-11.30  

2. Oturum | 11.30-13.00

Oyuncuların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Statüsü

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ece Baş Süzel – BİLGİ Hukuk Fakültesi

“Oyuncu Sözleşmesine Yargıtay’ın Bakışı”

Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ - BİLGİ Hukuk Fakültesi

“Oyuncunun Bağımlı Çalışması”

Dr. Öğr. Üyesi Barış Mutlay - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Oyuncuların Özellikle Ek Madde 6 Kapsamındaki Sosyal Güvenliği”

Soru-Cevap

Öğle Yemeği | 13.00-14.30

3. Oturum | 14.30-15.30

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bağlamında Hak ve Yetkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - BİLGİ Hukuk Fakültesi, V. Dekan

Dr. Eda Çataklar - BİLGİ Hukuk Fakültesi

“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Oyuncuların ‘icracı’ Kimliği ve Hakları”

Dr. Aysel Gülle – Gülle Pekkip Avukatlık Ortaklığı, Kurucu Ortak

“İşverenin Oyuncuları İcrası Üzerindeki Kullanım Yetkisi”

Soru-Cevap

Ara | 15.30-16.00

4. Oturum | 16.00-17.30

Karşılaştırmalı Hukukta Oyuncu (Online)

Oturum Başkanı: Sercan Gidişoğlu – Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri

Jimmy Schuman - Fransa İcracı Sanatçılar Sendikası Syndicat Français Des Artistes-Interpretes (SFA), Genel Delegasyon Üyesi

Tobias Konemann Loewer – Alman Opera ve Dans Sanatçıları Birliği

VdO- Vereinigung Deutscher Opern und Tanzensembles Genel Müdürü (Avukat)

Dominick Luquer, Uluslararası Aktörler Federasyonu, International Federation of Actors (FIA), Genel Sekreteri

5. Oturum | 17.30-18.00

Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey - BİLGİ Hukuk Fakültesi, V. Dekan