güncelleme: yayınlama:

IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

IV. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecektir.

 

Tarih: 17 Aralık 2022, Cumartesi

Yer: santralistanbul Kampüsü & Çevrimiçi

 

Günümüzde göç, toplumların sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapılarında yol açtığı dönüşüm ve değişim sebebiyle önemli bir akademik çalışma alanı olarak tanınmıştır. Toplumsal değişimin göç bağlamındaki bütün boyutları, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimciler, politika yapıcılar ve sivil toplum paydaşları için önemli başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Konferans Bilim Kurulu üyelerinin katkılarıyla ilkini 2019 yılında düzenlediğimiz Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı aracılığıyla karşılıklı tartışma ve birbirimizden öğrenme imkânlarını çoğaltarak bu alana katkı vermeyi amaçlıyoruz.

  

1. Oturum

  • Emek, Göç ve Şehir

 

2. Oturum

  • Sanat, Kültür ve Göç
  • Göçmenlerin Psikososyal Durumları

 

3. Oturum

  • Duyulmayan/Görülmeyen Göçmenler ve Algılar
  • Göç ve Uyum Politikaları

 

4. Oturum

  • Evin/Kimliğin Sınırları ve Sınırsızlığı
  • Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Göç

Konferans dili Türkçedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açılış/Kapanış Konuşmaları | 1. Oturum | Paneller B oturumlarına kayıt olmak için tıklayınız.

Paneller A oturumlarına kayıt olmak için tıklayınız.

İletişim: goclisansustukonferans@bilgi.edu.tr